Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title SPN Şifreleme Algoritmasının Doğrusal Kriptanalizi
Author(s) Author #1
Name : Onur KILINÇÇEKER
Org : Muğla Üniversitesi
Country : Turkey
Email : kilincceker__at__mu.edu.tr

Author #2
Name : Cihat ÇETİNKAYA
Org : Muğla Üniversitesi
Country : Turkey
Email : cihat__at__mu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Lineer kriptanaliz , SPN , DES , AES , Blok şifreleme , Substitution Permutation Network
Abstract SPN veya SP-ağları blok şifreleme için kullanılan ve içerisinde yerine koyma (substitution) ve yer değiştirme (permutation) kutularının kullanıldığı yapılardır. SPN algoritması, AES ve DES gibi ileri şifreleme algoritmalarının temelini teşkil etmektedir. Bu açıdan SPN üzerine yapılabilecek kriptanalitik bir saldırı, kolaylıkla benzeri diğer algoritmalara da uyarlanabilir. Bu çalışmada, 6-döngülük SPN yapısının lineer kriptanalizi yapılmıştır. Akış yönü; kriptanaliz işlemi öncesinde seçilen açık metin bitleri ile bunlara karşılık gelen şifre metin bitleri arasındaki ilişkiyi belirler. Akış yönü seçiminin saldırının başarı oranına etkisi incelenmiştir.
Topics • Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
• Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
• Kriptoloji ve E-imza