Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Veri Madenciliğinde Temel Bileşenler Analizi ve Negatifsiz Çarpanlarına Ayırma Tekniklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Author(s) Author #1
Name : Kazım YILDIZ
Org : Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Country : Turkey
Email : kazim.yildiz__at__marmara.edu.tr

Author #2
Name : Yılmaz ÇAMURCU
Org : Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Country : Turkey
Email : camurcu__at__marmara.edu.tr

Author #3
Name : Buket DOĞAN
Org : Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Country : Turkey
Email : buketb__at__marmara.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Veri Madenciliği, Yüksek Boyutlu Kümeleme, Boyut Azaltma
Abstract Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu yüksek boyutlu veriler ile çalışma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Geleneksel kümeleme algoritmaları yüksek boyutlu veriler ile uygulandığında kümeleme işleminin sonucu istenildiği gibi olmamaktadır. Yüksek boyutlu veriler üzerinde bu algoritmalar yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden yüksek boyutlu veri setleri üzerinde etkili olabilecek algoritmalar geliştirilmeli veya veri setleri üzerinde boyut indirgeme yoluna gidilmelidir. Bu çalışmada boyut azaltma metotlarından temel bileşen analizi ve negatifsiz matris çarpanlarına ayırma metotları geleneksel kümeleme algoritmaları ile beraber kullanılmakta elde edilen sonuçların karşılaştırılması küme saflık ve ortak bilgi değerlerine göre yapılmaktadır.
Topics • Veri Madenciliği