Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title İstatistiksel Yazılım Geliştirme Ortamı: R
Author(s) Author #1
Name : Abdullah Fırat Özdemir
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi
Country : Turkey
Email : firat.ozdemir__at__deu.edu.tr

Author #2
Name : Engin Yıldıztepe
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi
Country : Turkey
Email : engin.yildiztepe__at__deu.edu.tr

Author #3
Name : Mustafa Binar
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi
Country : Turkey
Email : mustafa_binar__at__mynet.com

Other Author(s)
Keywords R programlama dili, istatistiksel yazılım geliştirme
Abstract Günümüzde, yeni geliştirilen yöntem ve algoritmalar için yazılım geliştirme amacıyla kullanılabilecek pek çok yazılım geliştirme ortamı bulunmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle akademik çalışmalarda yaygın olarak kullanılan R programlama dilinden bahsedilmiştir. Özellikle veri işleme, hesaplama, grafiksel gösterim ve istatistiksel yöntemler için tasarlanan R, 1997 yılından bugüne dünyanın farklı yerlerindeki araştırmacıların katkıları ile geliştirilmiş ve ücretsiz olarak ulaşılabilen bir programlama dilidir.
Topics • Yazılım Geliştirme Ortamları