Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Düşük Maliyetli Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Uygulaması
Author(s) Author #1
Name : Baha Şen
Org : Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country : Turkey
Email : baha.sen__at__gmail.com

Author #2
Name : Ferhat ATASOY
Org : Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country : Turkey
Email : ferhatatasoy__at__karabuk.edu.tr

Author #3
Name : Nesrin AYDIN
Org : Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country : Turkey
Email : nesrinaydin__at__karabuk.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Web Tabalı Uzaktan Eğitim, Moodle, OpenMeetings, Moodle - OpenMeetings Entegrasyonu
Abstract Özet: İnternet altyapısındaki gelişmeler ve internet kullanımın yaygınlaşması ile web tabanlı eğitim oldukça önem kazanmıştır. Geleneksel eğitimin zaman, mekân ve alanında uzman öğretmen ihtiyacı gibi sınırlılıkları düşünüldüğünde web tabanlı uzaktan eğitim oldukça esnek bir eğitim ortamıdır. Web tabanlı uzaktan eğitimin yapılabilmesi için geliştirilmiş çok sayıda öğrenim yönetim sistemi mevcuttur. Web tabanlı uzaktan eğitimin en büyük dezavantajlarından biri gibi görünen yazılım lisans ücretleri, açık kaynak kodlu yazılımlar ile kolaylıkla aşılabilmektedir. Bu çalışmada tamamı açık kaynak kodlu yazılımlara (CentOS, Moodle, OpenMeetings) dayanan web tabanlı uzaktan eğitim sistemi, organizasyon şeması ve çalışma şekli üzerinde durulmaktadır.
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
• Açık Kaynak Ders Araçları
• Eğitim Teknolojileri