Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru
Author(s) Author #1
Name : Cagatay CATAL
Org : TUBITAK
Country : Turkey
Email : cagatay.catal__at__bte.mam.gov.tr

Other Author(s)
Keywords Alana Özel Yazılım Mühendisliği, Yazılım Ürün Hatları, Mimari Temelli Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mimarisi
Abstract Geleneksel Yazılım Mühendisliği yaklaşımında, bir problem çok sayıda yöntemle çözülebilmektedir. Her defasında benzer problemlere yeni çözümler üretmenin etkin olmadığının anlaşılması ile birlikte, Alana Özel Yazılım Mimarisi ve Yazılım Ürün Hatları kavramları literatürde ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, Alana Özel Yazılım Mühendisliği yaklaşımının ülkemize sağlayacağı katma değer açısından değerlendirilmesi yapılarak, üniversite-sanayi işbirliğine giden yolda ne tür girdiler sunabileceği tartışılmıştır. İşletmeler, yeni ürünleri geliştirirken maliyetleri azaltabilmek ve aynı masrafları tekrarlamamak için, tekli-sistem mühendisliği yaklaşımı yerine, ürün hattı temelli mühendislik yaklaşımlarını uygulamayı tercih etmeye başlamışlardır. Henüz ülkemiz açısından çok yeni sayılabilecek bu geliştirme yaklaşımına geçiş için atılabilecek adımlar, bu çalışma bağlamında ele alınmış ve gerekli eylem adımları belirlenmiştir.
Topics • Yazılım Mühendisliği