Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Bilgi Güvenliğinde El Yazısı
Author(s) Author #1
Name : Bora UĞURLU
Org : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country : Turkey
Email : boraugurlu__at__comu.edu.tr

Author #2
Name : Kirami KAÇAN
Org : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country : Turkey
Email : krkacan__at__gmail.com

Author #3
Name : İbrahim TÜRKYILMAZ
Org : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country : Turkey
Email : iturkyilmaz__at__comu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords El Yazısı, Karakter Tanıma, Görüntü İşleme, Yapay Sinir Ağı, Bilgi Güvenliği
Abstract El yazısı, kişilerin sağlık durumlarını, zihinsel problemlerini, geçmiş yaşantılarını ve gizli yeteneklerini anlayabilmemize yardımcı olan kullanışlı bir araçtır. Bu çalışmada görüntü işleme, karakter tanıma teknikleri ile yapay sinir ağları birlikte kullanılarak el yazısı analizinin bilgi güvenliğindeki önemi gösterilmeye çalışılacaktır. El yazısı analizleri her ne kadar klasik yöntemlerle yapılsalar da, yüksek doğruluk oranı ve zaman kazancı için bu yaklaşımların kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Topics • Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri