Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title MEB BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ MÜFREDATININ MESLEKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ(UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)
Author(s) Author #1
Name : MEHMET AKSÜT
Org : MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UŞAK
Country : Turkey
Email : dr.aksut__at__gmail.com

Author #2
Name : MAKBULE TEBERİK
Org : UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country : Turkey
Email : sb_makbule_89__at__hotmail.com

Author #3
Name : ENGİN EĞEDEMİR
Org : UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country : Turkey
Email : e-egedemir__at__hotmail.com

Other Author(s)
Keywords Bilgisayar işletmenliği, meslek grupları, sertifika
Abstract Bilişim Teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, bilgisayar okuryazarlığı bireylerin gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Kamu ya da özel kurumlar çalışanlarının bilgisayar kullanma düzeylerini önemsemektedirler. Bu nedenle ?Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası? istenmektedir. Bu sertifika; bilgisayar kullanımını bilmeyenler ya da daha çok geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitim programına devam eden ve programın bitiminde uygulanan bir sınavı başarabilenlere verilmektedir. Program içeriği; bilgisayarın temel elemanlarının tanıtımı, windows XP, Office XP(Word-Excel-Powerpoint), internet ve yardımcı programları kapsamaktadır. Araştırmanın amacı; bilgisayar işletmenliği sertifika programının, mesleklerin özelliklerine ve gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesidir. Araştırma modeli olarak nitel araştırma tekniklerinden survey (tarama) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma evrenini Uşak İlinde programa devam edenler, örneklemini güz döneminde iki kursa devam eden 92 kursiyer oluşturmaktadır. Araştırma bu kursiyerlerin meslek grupları ile sınırlıdır. Çalışmada değerlendirme ölçütü olarak; eğitime katılan kursiyerlerin meslekleri ile müfredat programında yer alan ders içerikleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Araştırma bulgularına göre; kursiyerin 21,74?ü işçi, 11,96?sı memur, 8,70?i öğretmen, 3,26?sı esnaf, 6,52?si mühendis, 14,13?ü işletmeci, 7,61?i işsiz ve geriye kalan 26,09?u lise ve üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Kurs süresince katılımcılar meslek gruplarına bakılmaksızın aynı dersleri, aynı sürede almak zorunda bırakılmaktadır. Buna karşın bu meslek gruplarında bilgisayar işletmenliği kursunda verilen derslerin kullanım alanlarının bütün gruplarda farklı olduğu görülmektedir. Araştırma sonucunda; bilgisayar işletmenliği programının, meslek gruplarının özellikleri göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesinin gerektiği ortaya çıkmıştır. Farklı meslek grupları bilgisayar ve office programlarını farklı düzeyde kullanmaktadırlar. Sertifika programlarında bilgisayarla ilgili temel bilgiler verildikten sonra mesleklerin özelliklerine uygun ileri düzeyde bilgisayar ve Office kullanımının kazandırılması önerilmektedir.
Topics • Temel Bilişim Eğitimi