Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Mimari Tasarım Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri
Author(s) Author #1
Name : Mehmet Tayfun Yıldırım
Org : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Country : Turkey
Email : mtayfun__at__gazi.edu.tr

Author #2
Name : Nurgül İnan
Org : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Country : Turkey
Email : nrglinan__at__yahoo.com

Author #3
Name : Arzu Özen Yavuz
Org : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Country : Turkey
Email : arzuozen__at__gazi.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Mimari Tasarım, Mimari Tasarım Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Teknolojilerinin Tasarım Eğitiminde Kullanımı
Abstract Günümüzde, bilgisayar ve şebeke teknolojileri her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da yoğun biçimde kullanılmaktadır. Mevcut mimari tasarım eğitimi de bu gelişmelerden etkilenmektedir. Geleneksel mimari tasarım eğitimi, eğitimci ile öğrencinin yüzyüze, karşıetkileşimli çalışmaları biçimindedir. Bu geleneksel yöntemde çalışmalar; kağıt üzerinde teknik çizim ve maket çalışması şeklindedir. Dijital teknolojilerin mimari tasarım eğitiminde kullanılması ile birlikte, öğrenciler çalışmalarını gerek iki boyutlu çizim, gerekse üç boyutlu modeller üzerinden yapabilmekte ve bilgisayar destekli fotogerçekçi görsel araçlar ile simülasyon ortamlarını kullanabilmektedirler. Bunun yanı sıra, mimari eğitimin karşıetkileşimli süreci de internet, intranet gibi uzaktan dijital teknolojiler ile desteklenilebilmektedir. Eğitimde kalitenin yükseltilmesi arayışları ve kalitenin uluslararası platformlara taşınması çabaları tasarım eğitiminin dijital ortamda gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Mimarlık eğitimi almış öğrencilere, bilgisayarla mimari tasarım kuramlarını, yöntem ve modellerini tanıtmak ve öğrencileri bu konularda eğitmek, tasarım probleminin bilgisayar ortamında nasıl ele alınacağını somut olarak görmeleri açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; bilişim teknolojilerinin mimari eğitim alanında kullanım olanaklarının tanıtılması ve olumlu- olumsuz sonuçlarının irdelenmesidir.
Topics • Temel Bilişim Eğitimi