Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Ust Seviye Ontolojileri Uzerine Bir Inceleme
Author(s) Author #1
Name : Yasemin Yüksek
Org : Ege Universitesi Bilgisayar Muhendisligi Bolumu
Country : Turkey
Email : yasemin.yuksek__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Ust seviye ontoloji, SUMO, CUO, DOLCE, BFO, PROTON, UMBEL, BioTop
Abstract Anlamsal Web?in temel elemanı, kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri tanımlamak için kullanılan ontolojidir. Üst seviye ontolojisi, bütün alanlarda aynı olan çok genel kavramları tanımlayan bir ontolojidir. Bu ontolojinin en önemli fonksiyonu, diğer ontoloji kategorilerindeki çok sayıda erişilebilir ontolojiler arasında anlamsal birlikte çalışabilirliği desteklemesidir. Literatürde birçok üst seviye ontolojiler bulunmaktadır. Yapılan çalışmada; varolan üst seviye ontolojiler araştırılmış, bunlar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Ayrıca çalışmada bazı üst seviye ontolojilerin standartlara(Dublin Core, vs.) bağlantısı ve üst seviye ontoloji çatısı içerisinde terminolojilerin(SNOMED CT, vs.) analizi yapılarak incelenmiştir.
Topics • Yeni Internet teknolojileri
• Semantik Web ve Xml