Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title PYTHON ILE BILIMSEL HESAPLAMA
Author(s) Author #1
Name : EMRE KARALARLI
Org : TAI - TUSAŞ
Country : Turkey
Email : emre.karalarli__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords Python, Bilimsel Hesaplama, Numpy, Matplotlib
Abstract Python ile Bilimsel Hesaplama Bilimsel hesaplamayı (Scientific Computing), bilgisayar programları kullanılarak, sayısal teknikler ile mühendislik ve bilimsel problemlerin analizi ve çözümlenmesi olarak ifade edebiliriz. Bilimsel verilerin dış ortamlardan alınması; bu verilerin analizi, işlenmesi ve görselleştirilmesi; matematiksel modellerin oluşturulması, bilgisayar benzetimler ile test edilmesi ve doğrulanması; rutin analizlerin bilgisayar programları ile otomatikleştirilmesi ve benzeri çalışmalar bilimsel hesaplamada sıkça karşımıza çıkan uygulamalardır. Programlamanın amaçtan çok araç olduğu bu alanda, kullanılan programlama dilinin hem kolayca öğrenilebilme ve hızlı uygulama geliştirme yeteneğine sahip olması hem de değişik bilim dallarının kendine has veri yapıları ve yöntemlerine ayak uydurabilecek esneklikte olması gerekmektedir. Python genel amaçlı, yüksek seviyeli bir programlama dilidir. İçinde farklı programlama yaklaşımlarını barındıran (nesne yönelimli programlama, yapısal programlama) esnek ve genişletilebilir yapısı sayesinde bir çok alanda yazılım geliştirme ve betik dili olarak kullanılmaktadır. Sürekli güncellenen ve yenileri eklenen bilimsel çalışmalara özel modülleri ile Python dili, her geçen gün kullanımının yaygınlaştığı bilimsel hesaplama alanında da kendini ispatlamıştır. Bu çalışmada amaç Python dilinin bilimsel hesaplama alanında etkin olarak kullanılmasını sağlayan temel özelliklerini tanıtmaktır. Bu kapsamda numpy (dizi ve matris veri tipleri ile çalışma modülü) ve matplotlib (görselleştirme modülü) temel olmak üzere bir çok bilimsel hesaplama amaçlı Python modülü hakkında örnek uygulamalar ile bilgi verilecektir.
Topics • Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
• Açık Kaynak Ders Araçları
• Yazılım Mühendisliği
• Yazılım Geliştirme Ortamları
• Eğitim Teknolojileri