Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Meslek Liselerinde Mesleki Eğitimin Açık Kaynak Yazılımların Kullanılarak Desteklenmesi
Author(s) Author #1
Name : Yrd.Doç Dr.Muharrem DÜGENCİ
Org : Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Country : Turkey
Email : mdugenci__at__karabuk.edu.tr

Author #2
Name : Ahmet Nusret ÖZALP
Org : Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği
Country : Turkey
Email : ahmetnusret__at__hotmail.com

Other Author(s)
Keywords Mesleki Eğitim,Ortaöğretimde Mesleki Eğitim, E-öğrenme, açık kodlu yazılım, internet tabanlı eğitim,Meslek Lisesi
Abstract Mesleki Eğitimin uygulama süreci içersinde,eğitim öğretim faaliyetlerinin pekiştirilmesinin önemi büyüktür.Örgün Eğitim ortamında yapılan mesleki eğitim çalışmaların desteklenmesi noktasında üretilen e-öğrenme projeleri giderek yaygınlaşmaktadır.Yüksek maliyet ve alt yapı problemleri ile ilgili olarak açık kaynak yazılımların kullanılması bu sürece destekleyici etki etmektedir. Bu çalışmada; yükseköğrenim içersinde artık olmazsa olmazlar arasında yer alan e-öğrenme süreçlerinin ortaöğretimdeki mesleki eğitimlerin verilmesinde uygulanması anlatılmaktadır. İçerik Yönetim Sistemleri ile ücretsiz dağıtılan yazılımların ortaöğretim seviyesindeki mesleki eğitim sürecine etkileri değerlendirilmektedir. Mevcut açık kaynak eğitim yazılımları Bilişim Teknolojileri Alanındaki öğrencileri tarafından eğitim öğretim faaliyetlerini tamamlayıcı olarak kullanılmakta olup kullanılabilirlik, yeterlilik, görsellik gibi kriterlerle değerlendirilmektedir.
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
• Açık Kaynak Ders Araçları