Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Web 2.0, Postmodern Toplum ve İletişimsel Demokrasi?
Author(s) Author #1
Name : Gökhan Gökgöz
Org : Gazi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : gokhangokgoz__at__gazi.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Web 2.0, Postmodernizm, Demokrasi, Ağ Toplumu, İletişim
Abstract Web 2.0, yeni ?ağ toplumu?nun, yeni ?kamusal sahne?sidir. Demokratik bir ideal, farklılıkların engellerle karşılaşmadan ulaşabildiği, kendisini ifade edebildiği, yaşamını anlamlandırabildiği bu tür kamusallıklar üzerinden gerçekleşebilir; farklı hayat öyküleri aynı kamusallığa yönelir? Web 2.0, kendi mecrasında akan bu yaşamları, aynı sahnede buluşturması, aynı sahneye yönlendirmesi sebebiyle, önemli bir ?demokratik kaldıraç?tır. Bu sunumda, farklı kamusal alan tanımlarından yola çıkılarak, internet bir kamusal alan olarak tasvir edilecek¸ internetin toplumsal zemini (postmodernizm) ve siyasal işlevleri (iletişimsel demokrasi) bir bütün olarak değerlendirilecektir. En nihayetinde, insana ilişkin algıdaki değişim, web?deki değişimle koşutluğu içerisinde ele alınacaktır. Web 1.0?dan 2.0?a yönelim, modernizmden postmodernizme geçişle ilişkilendirilecektir.
Topics • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
• Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
• Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
• İnternet Yönetişimi ve STK'lar
• İnternet ve Sosyal Bilimler