Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Anadolu Liselerine Öğretmen Atama İşleminin Nesneye Yönelimli Veritabanı Programlama Kullanılarak Gerçekleştirilmesi
Author(s) Author #1
Name : Haydar TUNA
Org : Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Country : Turkey
Email : haydartuna__at__meb.gov.tr

Author #2
Name : Ayhan ERDEM
Org : Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Country : Turkey
Email : ayerdem__at__gazi.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Nesneye Yönelimli Veritabanı Programlama, Saklı Yordam, Parametrik Sorgu
Abstract Nesneye Yönelimli Programlama 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Karmaşık görülen problemler bu yaklaşımla çok kolay hale getirilebilir. Bu çalışmada ise klasik nesneye yönelimli programlarla istemci tarafında çözülebilen, bir ilde bulunan kurumlardaki ihtiyaca göre öğretmen atama problemi, veritabanı düzeyinde tabloya dönüştürülebilen nesneler kullanılarak sunucu tarafında çözülmüştür. İstemci sadece veritabanında bulunan saklı bir yordama üzerinde çalışılan ili, branşı parametre olarak göndermekte ve sonuçları bir veri setinde geri almaktadır.
Topics • E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimler
• Veri Tabanı ve Yönetimi