Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Avrupa Birliği Bilgi Politikası
Author(s) Author #1
Name : Aynur Aydın
Org : Hacettepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : aynuraydin__at__yahoo.com

Other Author(s)
Keywords Bilgi politikası, Avrupa Birliği
Abstract Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak üretilen bilginin miktarı giderek artmakta ve daha fazla insan bilgiye daha kolay erişebilmektedir. Toplumlarda gelişmenin itici gücü olarak bilginin yeri daha önemli hale gelmektedir. Gelişmiş ülkeler endüstri toplumundan bilgi toplumuna dönüşmeye doğru yol alırken ekonomik, siyasal ve sosyal açılardan bilgi toplumu olmanın önemi anlaşılmış ve bu bağlamda her ülke için bilgi politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ivedilik kazanmıştır. Bu çalışmada bilgi politikası kavramı, tarihsel gelişimi, oluşturulma ve uygulama süreci anlatılarak Avrupa Birliği?nin coğrafi, demografik, ekonomik ve eğitim yapısı hakkında bilgi verilmiş ve Avrupa Birliği bilgi kaynakları, bilgi alt yapısı ve bilgi politikaları incelenmiştir.
Topics • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu