Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Şifreleme Eğitiminde Açık Kaynak Kodlu Araç Kullanımı: Cryptool
Author(s) Author #1
Name : Elem Güzel
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi
Country : Turkey
Email : elemguzel__at__gmail.com

Author #2
Name : Ulaş Yüksel
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ulasyuksel.tr__at__gmail.com

Author #3
Name : Erkan Yılmaz
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi
Country : Turkey
Email : erkan986__at__gmail.com

Author #4
Name : Gökhan Dalkılıç
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi
Country : Turkey
Email : dalkilic__at__cs.deu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Şifreleme, Kriptografi, Eğitim, Açık Kaynak, CrypTool
Abstract Şifreleme, güvenlik alanında uzmanlaşmak ve/veya konuya giriş yapmak isteyen öğrenciler ya da profesyoneller için önemli konu başlıklarından biridir. Altında yatan matematiksel teori nedeni ile şifreleme eğitiminde zorluklar yaşanabilmektedir. Görsellikle desteklenmiş bilgisayar uygulamaları, bu alandaki öğretme ve anlama sürecini kolaylaştırabilmektedir. Bu bildiride şifreleme içerikli bir derste, açık kaynak kodlu CrypTool yazılımının eğitim ve geliştirme sürecinde kullanımı ele alınmıştır.
Topics • Açık Kaynak Ders Araçları
• Kriptoloji ve E-imza