Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Anlamsal Web Politika Dillerinin Karşılaştırılması
Author(s) Author #1
Name : Özgü Can
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ozgu.can__at__ege.edu.tr

Author #2
Name : Murat Osman Ünalır
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : murat.osman.unalir__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Anlamsal Web, Politika, Politika Dilleri
Abstract Sistemlerin yönetiminde ve sistemlerin davranış biçimlerinin kontrol edilmesinde politikalar kullanılmaktadır. Politika kurallar kümesidir. Politikalar kullanılarak, sistem yöneticilerinin sistem davranışlarında yapmak istedikleri değişiklikler kaynak kodda değişiklik yapılmadan gerçekleştirilebilmektedir. Anlamsal Web?i güvenli hale getirmek için güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir anlamsal politika diline gereksinim vardır. Politika temelli bir sistemin kontrol edilebilmesi için, politikaların, anlamsal olarak zengin bir politika dili ile temsil edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, politikaların ifade edilmesi için kullanılabilecek çeşitli politika dilleri incelenmekte ve farklı açılardan karşılaştırılmaktadır.
Topics • Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
• Semantik Web ve Xml
• Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
• Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri