Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri
Author(s) Author #1
Name : Cemalettin Öcal Fidanboy
Org : TÜBİTAK - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
Country : Turkey
Email : ocal.fidanboy__at__tubitak.gov.tr

Author #2
Name : Meral Yücel
Org : TÜBİTAK - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
Country : Turkey
Email : myucel__at__uekae.tubitak.gov.tr

Author #3
Name : Mehmet Reşit Tolun
Org : Çankaya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country : Turkey
Email : tolun__at__cankaya.edu.tr

Other Author(s)
Keywords CMMI, Yazılım Kalitesi, Yazılım Süreç İyileştirme, Web Tabanlı Uygulamalar
Abstract Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI), geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılan en popüler süreç iyileştirme yetenek olgunluk modellerinden birisidir. CMMI, geliştirme, teslimat ve bakıma kadar olan tüm ürün yaşam döngüsü için kullanılabilecek en iyi pratikleri içerir. Temel amaç, etkin bir süreç yönetimi altyapısı oluşturmak, süreçleri etkin bir şekilde kullanmak ve sürekli olarak iyileştirmektir. Bu kapsamda, süreçler doğru bir şekilde tasarlanmalı ve süreç değişiklikleri zamanında yapılmalıdır. Aynı zamanda, süreçlerdeki değişiklikler ilgili personele bildirilmeli ve süreçlerin tüm personel tarafından etkin bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Kurumsallaşma için, sağlam bir süreç yönetimi mekanizması gereklidir. Bu makalede, web tabanlı uygulamaların CMMI tabanlı süreç yönetimi faaliyetleri için katkısı araştırılmış ve bahsedilen uygulamaların, süreç ve yazılım geliştirme performansına sağladığı pozitif etkiler vurgulanmıştır. Bu amaçla, öncelikle, süreç yönetimi için web tabanlı uygulamaların sağladığı katkılar, CMMI süreç alanları temel alınarak incelenmiştir. Sonra, CMMI 2. Seviye süreç alanlarından birisi olan Proje İzleme ve Kontrol Süreç Alanı için bir uygulama örneği verilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, CMMI Modeli kullanılarak yapılan süreç yönetimi çalışmalarındaki web tabanlı uygulamaların, yazılım geliştirme yapan kuruluşlara, geliştirme personelinin performansı, yazılım kalite güvence denetimlerin etkinliğinin arttırılması, proje izleme ve kontrol faaliyetlerine etkisi, süreç eğitimlerine etkisi, projeye özgü olarak uyarlanmış süreç dokümantasyonun etkin bir şekilde kullanılması ve süreç yönetimi uygulamalarında basılı dokümantasyonun azaltılması açısından önemli katkılar sağladığı değerlendirilmiştir.
Topics • Yazılım Mühendisliği