Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASINDA SPREADSHEET (MS EXCEL) PROGRAMI KULLANILARAK STANDART ÇÖZÜM OLUŞTURULMASI
Author(s) Author #1
Name : Burak Yeşil
Org : Pamukkale Üniversitesi
Country : Turkey
Email : burakyesil06__at__hotmail.com

Author #2
Name : Devrim Alkaya
Org : Pamukkale Üniversitesi
Country : Turkey
Email : devrimalkaya__at__hotmail.com

Other Author(s)
Keywords Geoteknik rapor, Zemin etüdü
Abstract GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASINDA SPREADSHEET (MS EXCEL) PROGRAMI KULLANILARAK STANDART ÇÖZÜM OLUŞTURULMASI OBTAINING A STANDARD SOLUTION BY USING SPREADSHEETS (MS EXCEL) IN THE PREPARATION OF GEOTECHNICAL REPORTS Devrim ALKAYA Burak YEŞİL ABSTRACT A software for generating a geotechnical report is developed by using the Excel spreadsheet software to ease the preparation of geotechnical report, to enable faster calculations, to decreasing the probability of mistakes to a minimum and to obtain the required data for secure and economic design. In the software, for facilitating the adding of required calculations and results to the geotechnical report, the formulas, tables and figures are placed in the pages. In the present commercial software packages, the calculation results are generated by only a few limited calculations or the required organizations are not made for calculation outputs to be present in the geotechnical report as a whole. So a software that combines the geotechnical calculations is developed. Key words: Geotechnical report, ground survey ÖZET Geoteknik rapor hazırlanmasını kolaylaştırmak, gereken hesapların hızla yapılmasını sağlamak, hata olasılığını en aza indirmek, güvenli ve ekonomik tasarım için gereken verileri elde edebilmek için Excel tablolama programı (Spreadsheet) kullanılarak bir Geoteknik Rapor hazırlama programı oluşturulmuştur. Bu programda, gerekli hesap ve sonuçların geoteknik rapora konulmasını kolaylaştırmak amacıyla hesaplarda kullanılan formüller, tablolar ve şekiller açıkça sayfalarda bulundurulmuştur. Piyasada bulunan paket programlarda, ya sadece birkaç hesapla kısıtlı hesap sonuçları oluşturulmuş, ya da bir bütün olarak geoteknik rapora sunulacak hesap çıktıları için gerekli düzenlemeler yapılmamış durumdadır. Bu nedenle geoteknik hesapları bir araya getiren yazılım geliştirilmiştir. Anahtar kelimeler: Geoteknik rapor, Zemin etüdü GİRİŞ Bir alanın altındaki arsanın derinliğine incelenmesine, zemin incelemesi (zemin etüdü, geoteknik inceleme, geoteknik etüt, vb) denir. Bir alanın, herhangi bir inşaat işi için uygunluğunu belirlemek, inşaatı güvenli ve ekonomik olarak projelendirmek, uygulamak için zemin incelemesi gerekir. Zemin incelemesi ile zemini oluşturan tabakalar, tabakaların kalınlıkları, tabakalardaki zeminlerin özellikleri (doğal birim hacim ağırlıkları, su muhtevaları, porozite veya boşluk oranları, sıkılıkları, kıvam limitleri, sınıfları, kayma direnci parametreleri, konsolidasyon özellikleri ) varsa yer altı suyu ile ilgili bilgiler elde edilir. Elde edilen bilgilerin yer seçimi, zemin yapıları, statik-betonarme projeleri gibi inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılabilmesi için İnşaat mühendisince anlaşılabilir ve sorunları ve çözüm yöntemlerini gösterir Geoteknik Raporun hazırlanması kanuni bir zorunluluktur. Geoteknik raporların hazırlanmasında standartların yeterince oluşmaması ve uygulamada karşılaşılan farklılıkların ve hesap yöntemlerinin en aza indirilmesi için MS Excel kullanarak yüzeysel temeller için Geoteknik raporda bulunması gereken hesaplar farklı yöntemlerle hesaplanmış, karşılaştırmalı olarak görülebileceği bir yazılım geliştirilmiştir.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri