Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Bilgi Teknoloji Süreçlerinin Standartlara Dayalı Modellenmesi
Author(s) Author #1
Name : Ender ŞAHİNASLAN
Org : BANK ASYA
Country : Turkey
Email : ender.sahinaslan__at__bankasya.com.tr

Author #2
Name : Arzu KANTÜRK
Org : BANK ASYA
Country : Turkey
Email : arzu.kanturk__at__bankasya.com.tr

Author #3
Name : Önder ŞAHİNASLAN
Org : MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country : Turkey
Email : onder__at__maltepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywords BT Süreçleri, COBIT, ITIL, Süreç Modelleme Yazılımları
Abstract Günümüzde, süreç yönetimi performanslarını artırmak ve kurumsal yönetimi sağlamak isteyen kurumların ilgilendiği güncel konulardan birisidir. Aslında bir kurumu oluşturan departmanlar değil, süreçlerdir. Bilgi Teknolojileri(BT) süreç yönetimi; tüm BT hizmetlerinin izlenmesi ve gerçekten bu hizmetlerden beklenen faydanın sağlanıp sağlanmadığının ölçümlenmesi ve iyileştirilmesini sağlar. BT süreç modellemesinde COBIT, ITIL, PMI, ISO 27001 gibi standartlar temel alınmaktadır. Kurumlar bu doğrultuda BT ilişkin ana süreç modelini oluşturmalıdır. Bu çalışma, BT süreçlerinin standartlara dayalı modellemesinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
Topics • Üniversite Bilişim Sistemleri