Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Araçsal Ağlar (Vehicular Network-VANET)
Author(s) Author #1
Name : Kadri Kaan Sevimli
Org : Deniz Harp Okulu Komutanlığı
Country : Turkey
Email : ksevimli__at__dho.edu.tr

Author #2
Name : Müjdat Soytürk
Org : Deniz Harp Okulu Komutanlığı
Country : Turkey
Email : msoyturk__at__dho.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Araçsal Ağlar, DSRC, Sakla-Taşı-Gönder, VANET, Tasarsız Ağlar
Abstract Tasarsız (ad hoc) ağların bir parçası olan Araçsal Ağlar Vehicular Ad Hoc Networks ? VANET olarak bilinir. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin neticesinde bu alanda çalışmalar hızlanmıştır. Araçsal Ağlar, hayat kurtarma ve trafik akışını düzenlemeye yönelik geliştirilmiş ağlardır. Sabit bir altyapıya ihtiyaç duymadığı gibi sistem perfomansını arttırmaya yönelik olarak hücresel ağ altyapısını ve yolkenarı birimleri gibi sabit altyapıyı da kullanabilir. Diğer tüm ağlar da olduğu gibi Araçsal Ağlarda da ağ bağlılığı çok önemlidir. Bu bildiride, Araçsal Ağların kullanım alanları, kullandığı teknolojiler, literatürde yer alan problemler ve çözüm yöntemleri irdelenmektedir. Ayrıca farklı mimaride ki Araçsal Ağlar?ın (yol kenarı birimi ve hücresel ağ altyapısı kullanan) avantajları ve dezavantajları açıklanmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde, ağ performansını iyileştirmeye yönelik öneri ve yapılan çalışmalar sunulmuştur.
Topics • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar