Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması
Author(s) Author #1
Name : Muaz Salih Kurnaz
Org : Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
Country : Turkey
Email : muazkurnaz__at__gmail.com

Author #2
Name : Özge Kart
Org : Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
Country : Turkey
Email : ozge.kart__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords Çizelgeleme, Sezgiseller, NEH, FRB
Abstract İş akışı çizelgeleme probleminde, zaman kriterine göre yüksek performansa sahip algoritmalardan birisi ve en çok bilineni Nawaz, Enscore ve Ham?in 1983 yılında önerdiği NEH sezgisel yöntemidir. Bu algortimanın performansının bugün bile daha bir çok yeni ve daha karmaşık sezgisellerle kıyaslandığında daha üstün geldiği yapılan çalışmalarda görülmüştür. Fakat son yıllarda NEH tabanlı bazı yöntemler daha iyi performans sergilemektedir. Bunlardan bir tanesi de FRB algoritmalarıdır. FRB sezgiselleri, daha önce yerleştirmiş olan işlerin tekrardan yerleştirilmesi işlemiyle NEH ?in zayıf yanlarını güçlendirmeye çalışır. Bu makalede, iki güçlü FRB metodu Taillard?ın örneklerini üzerinde NEH ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları FRB sezgisellerinin daha iyi perfromans sergilediğini göstermiş ve bu algoritmaların diğer meta-sezgisellerle birlikte kullanılmasının faydalarına da değinilmiştir.
Topics • Araştırma, İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar