Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Bilgiye Erişim Sistemlerinde Arama Kalitesini İyileştirme: Normalleştirme Etkeninin Önemi
Author(s) Author #1
Name : Özlem Karagedik
Org : Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country : Turkey
Email : ozlemkaragedik__at__gmail.com

Author #2
Name : Ata Önal
Org : Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country : Turkey
Email : ata.onal__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Bilgiye erişim modeli, vektör uzay modeli, WikipediaMM, eksenli benzersiz normalleştirme, kosinüs benzerliği
Abstract Bilgiye erişim sistemlerinde aramanın kalitesi, erişilen ilgili belge sayısı ile doğru orantılıdır. Bu sistemler birbirinden farklı uzunluklarda çok sayıda belge içerebilirler. Belgelere erişirken uzun belgeler kısa belgelerden daha avantajlı hale gelebilirler. Bu durumun önlenmesi ve bütün belgelere aynı şansın verilebilmesi için belge uzunluklarını normalleştirmek gerekir. Çalışmada klasik vektör uzay modelinde kullanılan kosinüs normalleştirmesi ve eksenli benzersiz normalleştirme modeli karşılaştırılmış ve iki model de WikipediaMM 2008 veri kümesi üzerinde denenmiştir. Eksenli benzersiz normalleştirme modelinin daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.
Topics • Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
• E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
• Veri Madenciliği