Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Mobil Genişbantın Gelişimi ve 4. Nesil (4G) Mobil Haberleşme Sistemi LTE?nin değerlendirilmesi
Author(s) Author #1
Name : BARIŞ YAVUZ
Org : Marmara Üniversitesi
Country : Turkey
Email : barisyavuz__at__yahoo.com

Author #2
Name : Hülya Soydaş Çakır
Org : Marmara Üniversitesi
Country : Turkey
Email : hulyascakir__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords Mobil Genişbant, LTE, SAE, WiMAX, 4G, mobil internet
Abstract Günümüzde internet kullanımı hızla artmakta, buna paralel donanım ve yazılım teknolojileri de geliştikçe kullanıcıların ihtiyaç duyulan her anda mekandan bağımsız olarak internet hizmeti alabilmesi artık mümkün olmaktadır. Bu yeni eğilim mobil internet olarak adlandırılmaktadır. Dünyada 35 milyona ulaşan mobil internet kullanıcı sayısının 2010 sonunda 10 katına çıkacağı beklenmektedir. Bu artış hızı önümüzdeki yıllarda daha da ivme kazanacaktır. Internet kullanımının bu hızlı artışı ile dünya bir değişim sürecine girmiştir. 7-10 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen Bilişim Zirvesi?nin temasının ?Yeni Dünya Yeni Yaşam? olarak belirlenmesi de bu değişimi vurgulamaktadır. Bu değişimin önemli bir parçası olan mobil internet için kullanılacak akıllı uç cihazların yetenekleri dışında erişim hızları da kullanıcılara yaşatılacak tecrübe açısından kilit rol üstlenmektedir. İşte buna en verimli şekilde cevap verecek mobil genişbant erişim teknolojilerinin başında da 3. Nesil Teknolojisi HSPA (High-Speed Packet Access) ve 4. Nesil Teknolojisi LTE (Long Term Evolution) gelmektedir. Dünyada ilk kullanıldığı tarihten 8 yıl sonra Türkiye?ye gelen 3. Nesil mobil haberleşme teknolojisi ile daha çok mobil internet odaklı servislerin kullanımları göze çarpmaktadır. 3G ile hızlı mobil internet olanağına kavuşulmuş olsa da dünya 4G?ye ve onun sağlayacağı imkanlara odaklanmış durumdadır. 2010?da 4. Nesil LTE teknolojisini kullanmayı planlayan operatör sayısı dünyada her geçen gün artmaktadır. Sonuç olarak 4G?ye giden yolda LTE teknolojisi, özellikle de önde gelen operatörlerin desteği ve geniş kabulüyle diğer adayları WiMAX ve UMB?ye kıyasla daha avantajlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu çalışma ile 4G mobil genişbant sistemine geçişte en güçlü aday olan LTE standardı, onun sağlayacağı yenilikler ve diğer teknolojiler ile karşılaştırılması ele alınmıştır.
Topics • Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
• Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
• 3G, 4G Teknolojileri