Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Turizm Alanında Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Fakülte/Yüksekokul Tercihlerinde Üniversite Web Sitelerinin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma
Author(s) Author #1
Name : Yaşar SARI
Org : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Country : Turkey
Email : ysari__at__ogu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords web sitesi, üniversite, turizm, lisans öğrenimi, Türkiye.
Abstract Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri fakülte yada yüksekokulu tercih ederken söz konusu fakülte yada yüksekokulun web sitesinin yada bağlı bulunduğu üniversitenin web sitesinin tercihlerinde etkili olup olmadığı, etkili ise önem derecesine göre kaçıncı sırada geldiği incelenmektedir. Araştırma Türkiye?de turizm alanında lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin turizm alanında lisans öğrenimi gören öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, Internet?e yerleştirilen online anket aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen verilere frekans dağılımları çıkarma ve ortalama alma gibi çeşitli istatistiksel testler uygulanmıştır. Verilerin analizinde, söz konusu öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları okulları tercihlerinde öncelikli olarak hazırlık sınıfı olma durumunun etkili olduğu, söz konusu öğrencilerin tercihlerinde etkili olan ikinci unsurun ise ilgili üniversitenin ya da okulun web sitesi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Topics • Üniversite Bilişim Sistemleri