Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Birbirleriyle Etkileşim Halinde Bulunan Maddelerin Bir Düzleme Yerleştirilmesi İçin Bir Algoritma
Author(s) Author #1
Name : Pınar Dündar
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : pinar.dundar__at__ege.edu.tr

Author #2
Name : Görkem Tokatlı
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : gtokatli__at__gmail.com

Author #3
Name : Moharram Challenger
Org : Ege Üniversitesi
Country : Iran, Islamic Republic Of
Email : challenger__at__engineer.com

Author #4
Name : Tufan Turacı
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : tufanturaci__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords Graf Teori, Bağımsız Küme Problemi, Depolama Problemi, Sezgisel Algoritmalar.
Abstract Matematik ve Bilgisayar Bilimlerinde graf teori önemli bir yere sahiptir. Birçok problem graf veri modeli ile modellenebilir. Graf teorinin önemli problemleri arasında bağımsız küme problemi, örtü sayısı problemi, atama problemi vardır. Biz bu çalışmamızda birbiriyle etkileşim halinde olan maddelerin bir depoya yerleştirilmesi problemini ele aldık. Öncelikle bu problemi bir graf veri modeli ile modelledik. Bir grafın tüm maksimal bağımsız kümelerini ve bağımsızlık sayısını bulan Paull-Unger algoritmasını da kullanarak yeni bir algoritma geliştirdik. Bu algoritmanın implementasyonu sonucunda, değişik depolama kombinasyonlarının klasik bir deneme yanılma yöntemine göre daha hızlı bir şekilde elde edilebildiğini gözlemledik.
Topics • Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
• Yazılım Mühendisliği
• Yüksek Başarım Bilişimi