Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım
Author(s) Author #1
Name : Mehmet Ali Aytekin
Org : Sanko Holding, Bilgi İşlem, Gaziantep
Country : Turkey
Email : m.ali.aytekin__at__gmail.com

Author #2
Name : Tahir Emre Kalaycı
Org : Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, İzmir
Country : Turkey
Email : tahir.kalayci__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Genetik Algoritmalar, Gezgin Satıcı Problemi, Eniyileme, İkili kodlama
Abstract Gezgin Satıcı Problemi (GSP) kombinatöryel eniyileme ve global sezgisel arama alanlarında yoğun bir şekilde araştırılan ve çalışılan bir problemdir. Farklı türdeki GSP'ler için çok sayıda ve farklı çözüm yöntemleri vardır. Gezgin satıcı problemi alanında kullanılan önemli yöntemlerden biri de genetik algoritmalardır (GA). GSP sezgisel bir yöntem olan genetik algoritmaları karşılaştırmaya ve değerlendirmeye yardımcı olur. Bu çalışmada Gezgin Satıcı Problemi için bir genetik algoritma geliştirilmiş, geliştirilen yöntemin avantajları ve dezavantajları var olan yöntemler temel alınarak anlatılmıştır. Geliştirilmiş yöntemin en önemli yeniliği yeni bir ikili kodlanmış gen yaklaşımı kullanmasıdır. Yapılan deneysel çalışmaların bir kısmı bildiride sunularak sonuca ulaşılmıştır.
Topics • Veri Madenciliği