Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Türkiye?de B2B e-Ticaret?i Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkı
Author(s) Author #1
Name : Zafer Kıyan
Org : Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Bilişim Anabilim Dalı
Country : Turkey
Email : zkiyan__at__media.ankara.edu.tr

Other Author(s)
Keywords B2B e-Ticaret, Gelişmekte Olan Ülkeler, Türkiye, Devlet, KOBİ?ler, B2B e-Ticaret siteleri, Politika.
Abstract Türkiye?de B2B e-Ticaret?i Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkı Bilgi ve İletişim teknolojileri temelli günümüz küresel ekonomilerinde ?Internet temelli B2B e-Ticaret modeli? firmalar açısından ticaret yapmanın yeni bir yöntemi olarak gösterilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülke firmaları açısından bu model dış ticareti artırmada etkin bir araç olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte pratikte yaşanan deneyimler, B2B e-Ticaret?in bu ülke firmalarına yeni dış ticaret olanakları yaratmadığını göstermektedir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye de benzer bir sorunla karşı karşıyadır. Dolayısıyla temel problem, bu sorunun nasıl aşılacağıdır. Bu çalışmada B2B e-Ticaret?ine yönelik Türkiye bağlamında ortaya konan değerlendirmeler konuyla ilgili yapılmış iki alan araştırmasından elde edilen verilere ve gözlemlere dayanmaktadır. Bu çalışmanın temel hedefi, söz konusu alan araştırmalarından elde edilen veriler ışığında Türkiye?de B2B e-Ticaret?in ticaret yapma potansiyelini artırmaya dönük politika oluşturma sürecine katkı sağlamaktır. Bu amaçla B2B e-Ticaret?i açısından önem taşıyan dinamikler ?devlet, KOBİ?ler ve B2B e-Ticaret siteleri? incelenerek bunlar arasındaki etkileşime vurgu yapan bir çalışma ortaya konmaktadır.
Topics • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
• Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
• E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi