Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Eğitimde bir Günlük : Weblog!
Author(s) Author #1
Name : Aslıhan Babur
Org : Gazi Üniversitesi
Country : Turkey
Email : aslihan.babur__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords Uzaktan Eğitim, Weblog, Ağ Günlükleri
Abstract Günümüzde teknolojinin, bilginin ve dolayısıyla bireylerin hızlı gelişimine bağlı olarak eğitim sisteminin de değişmesi, gelişmesi gerektiği açıktır. Çünkü bireyler, bilgiye olan ihtiyaçlarını her geçen gün daha çok hissetmekte, daha üretken, daha verimli ve daha mutlu olmanın yollarını aramaktadırlar. Günümüzde ülkelerin eğitim politikaları; ?öğrenmeyi öğrenen? bireylerin yetiştirilmesi, eğitimlerini kendilerine uygun olan zaman dilimlerinde ve istedikleri mekânlarda almaları ve hatta kişilerin bilgi düzeyi ve öğrenme becerilerine göre öğrenebilmelerine olanak sağlanması üzerine kurulmaktadır. Bireyler yaşam boyu eğitim ihtiyaçlarını uzaktan eğitim yöntemi ile elde edebilirler. Blog (Weblog) uygulamaları, öğretim etkinliklerinde kullanılabilecek etkili bir öğrenme-öğretme aracı olabilir. Blog, kullanıcılarından web sayfası oluşturmaya yönelik teknik bilgi gerektirmeksizin, kendi sayfalarını düzenleyebilecekleri olanaklar sunar. Aynı zamanda yazılanlara okuyucular tarafından yapılacak yorumlarla hem yazar hem de okuyucu için; sosyal etkileşimin sağlanmasına da olanak tanır. Bu makalede, eğitim sisteminin neden değişmesi gerektiği, uzaktan eğitim, weblog ve eğitimde weblogların neden kullanılması gerektiği ele alınmıştır.
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim