Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title HİZMET İÇİ EĞİTİME FARKLI BİR YAKLAŞIM: E-HİZMET İÇİ EĞİTİM
Author(s) Author #1
Name : Hakan YILMAZ
Org : Karabük Üniversitesi
Country : Turkey
Email : hakanyilmaz42__at__gmail.com

Author #2
Name : Muharrem DÜĞENCİ
Org : Karabük Üniversitesi
Country : Turkey
Email : mdugenci__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords E-hizmet içi eğitim, uzaktan eğitim, uzaktan hizmet içi eğitim
Abstract Teknolojinin ve iletişimin hızla geliştiği günümüzde, kurum çalışanları da istenilen yeterlikleri sağlamak için bilgilerini ve becerilerini sürekli artırmak zorundadırlar. Çalışanın işe giriş tarihinden, işten ayrılış tarihine kadar kendisini mesleğinin gerektirdiği şekilde eğitmesi, çalıştığı işin özelliklerine göre gerekli bilgi ve becerileri edinmesi gerekir. Bunu sağlayabilmenin en iyi yolu da hizmet içi eğitimdir. Teknolojinin gelişmesinden payını alan eğitim yöntemlerinde de değişmeler olmuş, yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. Kurumlar çalışanlarını en makul şekilde(en ekonomik, en az iş ve zaman kaybı vb.) eğitmenin yolunu aramaktadırlar. Böylece uzaktan eğitimin avantajları ile hizmet içi eğitimin koşulları birleşerek oluşturulan ?e-hizmet içi eğitim?, kurumların ve çalışanlarının kullanımına sunulmuştur.
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
• Eğitim Teknolojileri