Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi:
Author(s) Author #1
Name : Ali Haydar DOĞU
Org : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ahdogu__at__ktu.edu.tr

Author #2
Name : Ercüment YILMAZ
Org : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ercument__at__ktu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı
Abstract Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi: İçerisinde olduğumuz bilgi çağı, hayatın her alanında bilgi teknolojileri kullanımı ile karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Bu çağa ayak uydurmak için yapılması gereken en önemli adım ise Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı?nın yaygınlaştırılmasıdır. Bu bağlamda ilköğretimden başlayan ve üniversiteye kadar uzanan bu eğitim yolunda öğrencilerimizin bilişim düzeylerinin tespit edilmesi, il ve bölgesel analizlerinin yapılması geleceği planlamada önemli rol oynayacaktır. Bu çalışmada; ÖSS-2009 ile Karadeniz Teknik Üniversitesini kazanan öğrencilerden 3908 öğrenciye anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek haritalar oluşturulmuştur. Bu haritalar, öğrencilerin geldikleri bölgelerdeki bilgisayar okuryazarlığını, internet kullanımını, kişisel bilgisayarları olup olmadıkları gibi bilgileri içermekte ve ayrıca 2005 ile 2007 yılları ile karşılaştırılmaktadır. Bu sonuçlar ortaöğretim mezunu öğrencilerin düzeylerini göstermekle birlikte üniversitelerdeki Temel Bilgi Teknolojileri eğitimindeki yapılanmalara da ışık tutacaktır.
Topics • Temel Bilişim Eğitimi