Gün seçiniz :        Oturum seçiniz :
         

1.GÜN 10 ŞUBAT 2010, ÇARŞAMBA

I. OTURUM / 9:30-11:00

Salon

 

 

A

Konferans Açılışı

 

Açılış Konuşmaları

 

  Mustafa AKGÜL (AB10 Yönetim Kurulu Başkanı)

  Şener OKTİK (Muğla Üniversitesi Rektörü)

 

Açılış Konferansı

 

  Yusuf Ata ARIAK (Telkoder Başkanı)

Türkiyede ve Dünyada Telekomünikasyon

 

 


1.GÜN 10 ŞUBAT 2010, ÇARŞAMBA

II. OTURUM / 11:30-13:00

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

A

Akademik Bilişimin Farklı Boyutları

 

Başkan : Tuğrul YILMAZ

         Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları, Bilal AK

         İnternet ve Sanat, Yeni Medya ve net.art, Nejat KUTUP

         Google Harita Servisleri ile Mekansal Bilişim ve Lokasyon Bazlı Servisler, Alim KÜÇÜKPEHLİVAN

         İnşaat ve Mekansal Bilişimin Akademik Bilişimle Olan Arakesitleri, Caner GÜNEY, Ümit IŞIKDAĞ

B

E-Öğrenme

 

Başkan : Orhan GÖKÇÖL

         Turizm Alanında Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Fakülte/Yüksekokul Tercihlerinde Üniversite Web Sitelerinin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma, Yaşar SARI

         Öğrenci ve Öğretim Elemanının Uzaktan Eğitime Bakış Açısı, Tuncay YİĞİT, Okan BİNGÖL, Hamit ARMAĞAN, Emine ARUĞASLAN, Recep ÇOLAK

         Türkiyede Lise Çağındaki Öğrencilerin Bilişim Mesleklerine Olan İlgilerinin Ölçülmesi, Orhan GÖKÇÖL, Şeyma BAĞDEMİR GÜVEN

C

Ağ I

 

Başkan : Ayşegül ALAYBEYOĞLU

         Telsiz Duyarga Ağları ile Bir Nesne İzleme Senaryosu, Gökçer PEYNİRCİ, Muharrem GÜRGEN, İlker KORKMAZ, Yetkin HAFIZOĞLU, Utkan SÜRGEVİL

         Araçsal Ağlar (Vehicular Network-VANET), Kadri Kaan SEVİMLİ, Müjdat SOYTÜRK

         Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve Güç Tüketiminin İncelenmesi, Şafak DURUKAN ODABAŞI, Songül TOZAN

         Çizge Teorisi, Dağıtık Algoritmalar ve Telsiz Duyarga Ağları, Ayşegül ALAYBEYOĞLU, Aylin KANTARCI, Kayhan ERCİYEŞ

D

Firma Sunumları

 

Başkan : Mutlu YALI

         Bilgi Sistem: Akademik Kurumlarda Bilişim Teknolojileri

         Intron

         Lexmark: Lexmark'ın Çok Yönlü Toplam Baskı Yönetimi; Dağıtılmış Filo Yönetimi

E

Hukuk I

 

Başkan : Enis KARAARSLAN

         İnternette Müstehcenlik: Nerede Başlar ve Nerede Biter?, Ayşe KARACA, Bahar BEYAZNAR

         Bilişim Suçları Bağlamında Yeni Medya Olarak İnternet ve Kişisel Güvenlik, Serhat KOÇ, Selva KAYNAK

F

Eğitim Semineri

         Linux ve Özgür Yazılım Nedir?

 Necdet Yücel

G

Eğitim Semineri

         Osgi (Java İçin Dinamik Modül Sistemi)

Mehmet Mustafa GÜRSUL

H

Kütüphane Bilişimi

 

Başkan : Hatice Kübra BAHŞİŞOĞLU

         Üniversite Kütüphanelerinin Kayıtlı Olduğu Veritabanlarına Kampus Dışından Erişim, Erhan AKBAL, Gürkan KARABATAK

         Muğla Üniversitesi'nde Elektronik Kaynakların Etkin Kullanımı Konusunda Bir İnceleme, Hatice Kübra BAHŞİŞOĞLU, Elif İŞEL

 


1.GÜN 10 ŞUBAT 2010, ÇARŞAMBA

III. OTURUM / 14:00-15:30

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

A

Firma Sunumları

 

Başkan : Mutlu YALI

         HP: HP-NB - Desktop Monitör Ürün Anlatımı

         HP: Remote Computing (TC,Multiseat) Çözüm Anlatımı

         HP: HP-WS - Performance Monitör Ürün Anlatımı

B

E-Öğrenme Sistemleri

 

Başkan : Habib ARTAN

         Uzaktan Eğitimde Sistem Odası Tasarımı ve İşletilmesi, Ali Hakan IŞIK, Osman ÖZKARACA, Abdulkadir KARACI, İnan GÜLER

         Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-hizmet içi Eğitim, Hakan YILMAZ, Muharrem DÜĞENCİ

         Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi, Ali Haydar DOĞU, Ercüment YILMAZ

         Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: E-stüdyo, Tuncay YİĞİT, Okan BİNGÖL, Hamit ARMAĞAN, Recep ÇOLAK, Emine ARUĞASLAN

C

Ağ II

 

Başkan : M. Ufuk ÇAĞLAYAN

           Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu, Özlem ÖZGÖBEK, R. Cenk ERDUR

         Mobil Genişbantın Gelişimi ve 4. Nesil (4G) Mobil Haberleşme Sisteminin Değerlendirilmesi, Barış YAVUZ, Hülya SOYDAŞ ÇAKIR

         Erişim Ağlarında Wimaxın Optik Ağlarla Kullanımı, Erkan YÜKSEL, Selçuk SEVGEN

         4G (Dördüncü Nesil) Mobil ve Kablosuz Sistemler, Mehmet Süleyman ÜNLÜTÜRK, Coşkun ATAY, Ali YAMUÇ, Baran GÜNTAN

D

Panel: PARDUS

 

Başkan :  Akın ÖMEROĞLU

         Üniversitelerde Özgür Yazılım: Başarı Öyküleri

Can Uğur AYFER, Rıza AYHAN Bülent ŞENER, Necdet YÜCEL

E

Hukuk II

 

Başkan : Necdet YÜCEL

         Türk ve Dünya Hukukunda Bilişim Suçları, Rüya ŞAMLI

F

Eğitim Semineri

         Postfix E-Posta Sistemi

Devrim GÜNDÜZ

G

Sohbet Toplantısı

         Telekom Hakkında Herşey

Yusuf Ata ARIAK

H

Mekansal Bilişim I

 

Başkan : Caner GÜNEY

         Mekansal Bilişime Ontolojik Bir Yaklaşım, Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK

         Google Map API Teknolojsi ile Web Harita Uygulamaları, İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ, Sevgi BÖGE

         Mekansal Bilişimde Semantik Mimari, Caner GÜNEY, Rahmi Nurhan ÇELİK

         Navigasyon Amaçlı Harita Tasarımı ve Konuma Dayalı Servisler (LBS), Ahmet Özgür DOĞRU

 


1.GÜN 10 ŞUBAT 2010, ÇARŞAMBA

IV. OTURUM / 16:00-18:00

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

A

Firma Sunumları

 

Başkan : Mutlu YALI

           Infonet

           Vistra: Echo 360 - Eğitim Kayıt ve Yayınlama Sistemi / Lecture Capture

           Bilmax

           Multinet: Akıllı Kart ve Ödeme Sistemleri

B

Temel Bilişim

 

Başkan : Bayram PARLAK

           Erken Bilgisayar Okuryazarlığı Bağlamında Bilgisayar Dersi Öğretim İzlencesi, Ahmet ÇEBİ

           MEB Bilgisayar İşletmenliği Müfredatının Meslekler Açısından Değerlendirilmesi(Uşak İli Örneği), Mehmet AKSÜT, Makbule TEBERİK, Engin EĞEDEMİR

           Temel Bilişim Eğitiminde Enformatik Bölümlerinin Rolü, Ali Haydar DOĞU

           Bilkent Üniversitesi'nde Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri ile Moodle Entegrasyonu: Deneyimler, Eser SAHİLLİOĞLU

C

Ağ III

 

Başkan : M. Ufuk ÇAĞLAYAN

           Kablosuz Sualtı İletişiminde Yeni Araştırma Konuları, Yonca BAYRAKDAR, Aylin KANTARCI

           Mobil Peer-to-peer (P2P) Ağlarda Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme, Oğuz DÖNMEZ, Ata ÖNAL, Levent TOKER

           Bulut Hesaplama Teknolojisi: Mimarisi ve Uygulama Alanları, B. KARASULU, S. BALLI, S. KORUKOĞLU

           Görevdeş (P2P) Ağlarda Sık Bulunan Öğelerin Belirlenmesine Dağıtık Yaklaşım, E. ÇEM, Ö. ÖZKASAP

           Kablosuz Algılayıcı Ağları İçin TinyOS ile Uygulama Geliştirme, Kasım Sinan YILDIRIM, Aylin KANTARCI

D

Panel: PARDUS

 

Başkan : Akın ÖMEROĞLU

           Üniversitelerde Özgür Yazılımı Nasıl Yaygınlaştırırız?

Fatih ULUCAM, Selçuk GÜNDOĞDU, Ulaş Can ATILI, R.Emre BAŞER

E

Web Teknolojileri

 

Başkan : Bilal KINAY

           Çevrimiçi Web Analiz Yazılımları, Şehmus FİDAN, Hidayet OĞRAŞ

           Web Sitelerinde Kullanılabilirlik Araştırmaları, Kökten Ulaş BİRANT

           Kurumsal Portal Tasarımı, Ender ŞAHİNASLAN, İmran ÖZCAN, Önder ŞAHİNASLAN

           Akademik Profil Web Sayfası, Serpil EROĞLU, Selim Emrah ÜSTEBAY, Mehmet Akif NACAR

           Üniversite ve Öğrencilerimizi Bekleyen Yeni Web Teknolojileri, Mustafa NAMOĞLU

F

Eğitim Semineri

           Sanallaştırma

Engür PİŞİRİCİ

G

Eğitim Semineri

         Drupal Kullanılarak Ders Yönetim Sistemi Oluşturulması

İzzet PEMBECİ

H

Mekansal II

 

Başkan : Rahmi ÇELİK

           Bilgi Sistemlerinde Mekansal Veri/Bilgi Görselleştirme Teknikleri, Necla ULUĞTEKİN

           Web Tabanlı Konumsal ve Mobil Uygulamalar: Geomatik Uygulamalar, Jeodezik Hesaplar, Sisnav, Rahmi Nurhan ÇELİK, Mete Ercan PAKDİL, Umut UTKAN, Caner GÜNEY

           Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama, Arzu KÜTÜKÇÜ, Osman ABUL

           Uydu Teknolojileri ve Mekansal Bilişim, Elif SERTEL, Cankut ÖRMECİ

 


2.GÜN 11 ŞUBAT 2010, PERŞEMBE

I. OTURUM / 9:30-11:00

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

A

Firma Sunumları

 

Başkan : Taner DİNÇER

       Anka Aktif

       KION: Communication Builder: A Tool For Universities; Movers And Shakers: International Cooperation And Mobility Between Higher Education Institutions; Bologna Süreci ve Öğrenci İşleri Bilgi Sistemleri

B

Açık Ders Malzemeleri I

 

Başkan : Ali Ekrem ÖZKUL

       Orta Doğu Teknik Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Projesi Deneyimleri, Nergis GÜREL, Rafet ÇEVİK, Kürşat ÇAĞILTAY, Tarkan GÜRBÜZ

       Üniversitelerde Açık Ders Malzemeleri Platformunun Kurulması: Başkent Üniversitesi ADEM Örneği, Orçun MADRAN, Yasemin GÜLBAHAR

       Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyomu, Ali Ekrem ÖZKUL

C

Güvenlik - I

 

Başkan : Gökhan DALKILIÇ

       Kablosuz Ağlara Yapılan Saldırılar ve Türleri: Bir İnceleme, Deniz Mertkan GEZGİN, Ercan BULUŞ

       Türkçe Telaffuz Edilebilir Parola Üreteci, R. Engür PİŞİRİCİ

       Öncül Parola Denetimi Yöntemiyle Parola Seçim Sistemi: Türkçe Parolalar  için Bir Araştırma, İ. KORKMAZ, M. E. DALKILIÇ

       Şifreleme Eğitiminde Açık Kaynak Kodlu Araç Kullanımı: Cryptool, E. GÜZEL, U. YÜKSEL, E. YILMAZ, G. DALKILIÇ

D

Yazılım - I

 

Başkan : Ayşegül ALAYBEYOĞLU

       Yazılım Geliştirme Süreçleri ve ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İ. G. ÖZBİLGİN, M. ÖZLÜ

       Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri, Cemalettin Öcal FİDANBOY, Meral YÜCEL, Mehmet Reşit TOLUN

       Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru, Çağatay ÇATAL

E

Veri Madenciliği

 

Başkan : İzzet PEMBECİ

       Metin Madenciliği ile Benzer Haber Tespiti, Anıl KARADAĞ, Hidayet TAKÇI

       Veri Ambarı Yazılım Geliştirme Sürecinde Test, Okan BEŞLİ

       Veri Madenciliğinde Temel Bileşenler Analizi ve Negatifsiz Çarpanlarına Ayırma Tekniklerinin Karşılaştırmalı Analizi, Kazım YILDIZ, Yılmaz ÇAMURCU, Buket DOĞAN

       İş Zekası Çözümleri için Çok Boyutlu Birliktelik Kuralları Analizi, D. BİRANT, A. KUT, M. VENTURA, H. ALTINOK, B. ALTINOK

F

Eğitim Semineri

       Pardusa Nasıl Göçerim?

Necdet YÜCEL

G

 

Eğitim Semineri

 

       Görüntü İşlemede Yeni Bir Soluk: OpenCV

Ezgi ERİŞTİ

H

Mekansal Bilişim Afet Yönetimi

 

Başkan : Ümit IŞIKDAĞ

       K-ATKS: Kablosuz Algılayıcı Ağ Kullanarak Gemiler için Geliştirilen Bir Acil Durum Tespit ve Kurtarma Sistemi, Uğur BEKÇİBAŞI, Abdullah SEVİN, Hüseyin EKİZ, Cüneyt BAYILMIŞ, İsmail ERTÜRK

       Anlamsal Bina Bilgisinin Afet Kurtarma Operasyonlarında Kullanımı, Ümit IŞIKDAĞ

       Bağlantısız Web Uygulamalarının Felaket Yönetiminde Kullanımına Yönelik Bir Model, A. BALOĞLU, E. T. TÜMER

 


2.GÜN 11 ŞUBAT 2010, PERŞEMBE

II. OTURUM / 11:30-13:00

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

A

Firma Sunumları

 

Başkan : Taner DİNÇER

      BİLKOM: Eğitimde Podcasting

      TARGE: Yeni Nesil Akıllı Kampüs Çözümleri

      SUN: Çok Amaçlı Açık Veri Depolama Sistemleri

      SENTIO: DigiSign Kapalı Devre Yazılımı

B

E-Öğrenme

 

Başkan : İsmail EKİNCİOĞLU

       E-öğrenme Sistemlerinde Yapay Zeka Tekniklerinin Kullanımı, Birol ÇİLOĞLUGİL, M. Murat İNCEOĞLU

       Online Educational Forums, Sümeyye TUNÇBİLEK, Gizem ÖZPOĞDA

       Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği, Zülfü GENÇ

C

Güvenlik II

 

Başkan : Enis KARAARSLAN

       ULAKBİM Olta Güvenlik Olay Takip Süreci ve İstatistiksel Verileri, K. KOÇ, Ç. GÜLÇEHRE, A. TÜFEKÇİ

       Kurumsal Kimlik Yönetiminde Güncel Sorunlar, Ayhan ALKAN, Melih KIRLIDOĞ

       Yerleşke Ağlarında İstenmeyen Sistem ve Durum Tespitleri: Yerel Ağ Çalışma Notlarından, Serhat ASLAN

D

Yazılım II

 

Başkan : Hüseyin YÜCE

      Bilgi Teknoloji Süreçlerinin Standartlara Dayalı Modellenmesi, E. ŞAHİNASLAN, A. KANTÜRKYazılım Yöneticileri için Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli: Genel Bir Bakış, Fatih YÜCALAR, Ender ŞAHİNASLAN, Emin BORANDAĞ, Önder ŞAHİNASLAN

      Nesneye Dayalı Programlarla Nesne İlişki Haritalanması, Mustafa Cem KASAPBAŞI

      Normatif Çoklu Etmen Sistemlerinde Rol Tabanlı Etmenler için Politika Tabanlı Bir Erişim Denetimi Yaklaşımı, Fatih TEKBACAK, Tuğkan TUĞLULAR, Oğuz DİKENELLİ

E

Algoritma I

 

Başkan : Abdullah BAYKAL

      Bilgiye Erişim Sistemlerinde Arama Kalitesini İyileştirme: Normalleştirme Etkeninin Önemi, Ö. KARAGEDİK, A. ÖNAL

      Birbirleriyle Etkileşim Halinde Bulunan Maddelerin Bir Düzleme Yerleştirilmesi İçin Bir Algoritma, Pınar DÜNDAR, Görkem TOKATLI, Moharram CHALLENGER, Tufan TURACI

      Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım, Mehmet Ali AYTEKİN, Tahir Emre KALAYCI

      Web Tabanlı Sayısal Yarı Grup Hesaplamaları, Abdullah BAYKAL, Sedat İLHAN

F

Eğitim Semineri

      Üniversite Bilgisayar Ağı Yönetim Deneyimleri

Can Uğur AYFER

G

Yazılım ve Tarımsal Bilişim

 

Başkan : Rifat ÇÖLKESEN

      Implementation of Scheme Numeric System for Javascript, Deniz A. GÜRSEL, Uğur ÇEKMEZ, R. Emre BAŞAR

      Tarımsal Bilişim: İleri Tarım Teknolojileri, Arif Behiç TEKİN, Adnan DEĞİRMENCİOĞLU

      IPv6'nın İnternet Hizmetlerine Getireceği Yenilikçi Uygulamalar, Rifat ÇÖLKESEN

H

Çalışma Grubu

 

Başkan : Aydın KOLAT

      Enformatik Bölümleri Özel Toplantısı I

 

 


2.GÜN 11 ŞUBAT 2010, PERŞEMBE

III. OTURUM / 14:00-15:30

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

A

Firma Sunumları

 

Başkan : Taner DİNÇER

      CSN: ipoque Traffic Management: Traffic Shaping On Layer 7

      Vasco: İki Faktörlü Doğrulama Sistemleri ve Üniversitelerde Kullanımı

      SERVUS

B

Eğitim I

 

Başkan : Hakan TÜZÜN

       Türkiyede Yeni Açılımlar: Uzaktan Eğitim ve Türk Üniversitelerinin Durumu, M. KURTOĞLU, A. Ç. SEÇKİN

       Türkiye'de Yaşamboyu Öğrenme, Cengiz Hakan AYDIN

       Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Ali Hakan IŞIK, Abdulkadir KARACI, Osman ÖZKARACA, Serdar BİROĞUL

       Web 2.0 Uygulamalarının E-öğrenmeye Etkisi, Bünyamin ATICI, Serkan YILDIRIM

C

Bilgisayar Bilimi

 

Başkan : M. Ufuk ÇAĞLAYAN

       How We Should Teach Programming? How We Should Not Teach Programming?, Chris STEPHENSON

       Algoview Algoritma Görselleştirme Aracı, R. Emre BAŞAR, İlker S. ÖZTÜRK

       İstatistiksel Yazılım Geliştirme Ortamı: R, Abdullah Fırat ÖZDEMİR, Engin YILDIZTEPE, Mustafa BİNAR

       A New Approach to Teaching Data Structures and Algorithms, Chris STEPHENSON

D

Yazılım III

 

Başkan : Necdet YÜCEL

      Arama Motoru Optimizasyonu, C. ATAY, M. ALANYALI, S. B. UYAN, C. BAŞ, B. GÜNTAN

      Mobil Cihazlarda Online Görüntü İşleme Yazılımının Geliştirilmesi, Volkan ATASEVER, Duygu ARSLAN, Erdal GÜVENOĞLU

      XML ve XML Web Servislerinin Kullanımı: Bir Uygulama, Hasan UZUNKAVAK, Volkan ALTINTAŞ

      Çizgi Barkod Sistemleri ve HCCB Barkod Sisteminin Karşılaştırılması, Volkan ATASEVER, Duygu ARSLAN, Erdal GÜVENOĞLU, Şenol Zafer ERDOĞAN

      Genetik Algoritma Desteği İçin Bir Java Kütüphanesi: JGAP, Diyar SARAÇOĞLU, Elem GÜZEL

E

Semantik I

 

Başkan : Ayşegül ALAYBEYOĞLU

      Üst Seviye Ontolojileri Üzerine Bir İnceleme, Yasemin YÜKSEK

      Anlamsal Web Politika Dillerinin Karşılaştırılması, Özgü CAN, Murat Osman ÜNALIR

      Kural ve Sorgu Örüntülerinin Düzenlenmesi ile Rete Tabanlı Bir Çıkarsama Motorunun Eniyilenmesi, Tuğba ÖZACAR ÖZTÜRK, Övünç ÖZTÜRK, Murat Osman ÜNALIR

      Reichenbach ve Allen Zaman Mantığı ile TimeML, Şadi Evren ŞEKER, Banu DİRİ

F

Linux Uygulamaları

 

Başkan : Hüseyin YÜCE

      Pardus PTSP ile Bilgisayar Laboratuvarı Oluşturma, Bülent ŞENER, Akın DOĞRU

      LPI (Linux Professional Institute) Tanıtımı, İsmail YENİGÜL

      Açık Kaynak Hosting Kontrol Paneli Çalışması (ehcp), İ. Bahattin VİDİNLİ

G

Açık Ders Malzemeleri II

 

Başkan:

      Açık Ders Malzemelerinde Teknik Altyapı, Orçun MADRAN

      eFront Öğrenme Yönetim Sistemi, Yasin ÖZARSLAN, Özlem OZAN

      Öğretim Elemanlarının Ders Kaynaklarının Paylaşılması Konusundaki Algıları, E. KURŞUN, K. ÇAĞILTAY

H

Çalışma Grubu

 

Başkan : Aydın KOLAT

      Enformatik Bölümleri Özel Toplantısı - II

 

 


2.GÜN 11 ŞUBAT 2010, PERŞEMBE

IV. OTURUM / 16:00-18:00

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

A

Firma Sunumları

 

Başkan : Taner DİNÇER

      Netcom

      Microbeta

      Türk Telekom

B

Eğitim II

 

Başkan : İ. Taner OKUMUŞ

       Eğitimde Teknolojik Araçların Seçimi ve Tasarımı: Uzaktan Eğitimden Bir Örnek, Ahmet BAYTAK

       Eğitimde Bir Günlük: Weblog, Aslıhan BABUR

       Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı, Ömer DEPERLİOĞLU, Utku KÖSE

       Mobil İletişim Cihazlarının Eğitim Aracı Olarak Kullanılması, İlhan TARIMER, İbrahim Taner OKUMUŞ

C

Çalışma Grubu

 

Başkan : Ali Ekrem ÖZKUL

      Enformatik Bölümleri Forumu ve YÖK

 

D

Firma Sunumları

 

Başkan : Mutlu YALI

      HP: Converged Infrastructure Genel Konsept ve Procurve Odaklı; HP Integrity Sunucular; HP-Tesla DC Components

 

E

Semantik II

 

Başkan : İzzet PEMBECİ

      Olay Yönelimli İletişim Modelinin Anlamsal Web Servislerine Uygulanması İçin Bir Ontoloji, Çağdaş Uysal TURHAN, Özgür GÜMÜŞ

      Türkçe Hayat Bilgisi Veri Tabanının Oluşturulması, M. F. AMASYALI, B. İNAK, M. Z. ERSEN

      Semantically Linking/Extracting and Processing The University Network Data in Turkey, Uğur ÇEKMEZ

      Türkiyede İşe Alım Sürecinin Değerlendirilmesi ve Bir Ontoloji Geliştirilmesi, Ünal ER, Murat Osman ÜNALIR

      Akıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Birlikte Çalışabilirliği, Tuğba KÜLAHCIOĞLU, Asil YARDIMCI

      Anlamsal Ağ ve Eğitim Süreçlerine Yansıması, Asım BARUT, Mehmet TEKEREK

F

Eğitim Semineri

      PostgreSQL

Devrim GÜNDÜZ

G

Eğitim Semineri

      Python ile Bilimsel Hesaplama

Emre KARALARLI

H

Bilişim Politikası Teknolojileri

 

Başkan : Sadi SEFEROĞLU

      Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Politikaları: 1963den 2013e Kalkınma Planlarına Genel Bir Bakış, Bahadır YILDIZ, Hale ILGAZ, S. Sadi SEFEROĞLU

      Türkiyede Planlı Kalkınma ve Teknoloji Politikaları, Ü. AVCI, M. KURTOĞLU, S. S. SEFEROĞLU

      Bilişim Şuraları, Teknoloji Politikaları ve Eğitim, Ahmet AKINCI, S. Sadi SEFEROĞLU

      Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması, Güleda DÜZYOL, Yaşar TONTA

 


3.GÜN 12 ŞUBAT 2010, CUMA

I. OTURUM / 9:30-11:00

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

A

Firma Sunumları

 

Başkan : İ. Taner OKUMUŞ

      Microsoft

B

Eğitim III

 

Başkan : Bayram PARLAK

       Düşük Maliyetli Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Uygulaması, Baha ŞEN, Ferhat ATASOY, Nesrin AYDIN

       Mobil Öğrenme Teknolojileri ve Araçları, Nilgün ÖZDAMAR KESKİN

       Öğretim Teknolojileri: Tanımı ve Tarihsel Gelişimine Yeniden Bakmak, Arzu HANCI KARADEMİRCİ

       Braille Alfabesi ile Yazılmış Kabartma Yazının Bilgisayar Ortamına Aktarılarak Okunabilir Metin Haline Getirilmesi, Ulya BAYRAM, Utku BAYRAM

C

Güvenlik III

 

Başkan : Zerrin AYVAZ REİS

      Korumalı Çekirdek Ağlar, Yılmaz VURAL, Kayhan TURHAN, Onur TAMER

      Bilgi Güvenliğinde El Yazısı, Bora UĞURLU, Kirami KAÇAN, İbrahim TÜRKYILMAZ

      Kurumsal Web Uygulama Güvenliği Yaklaşımı, Mustafa ULAŞ, Aytuğ BOYACI

      Güvenli İnternet Bankacılığı Eğitim Sistemi (GİBES), Z. AYVAZ REİS, S. GÜLSEÇEN, B. BAYRAKDAR

      Üniversitelerde Bilgi Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İsmail ALTINÖZ

D

E-posta Sistemleri

 

Başkan : Can Uğur AYFER

      Basit ve Etkili Bir Spam Engelleme Yöntemi, Devrim SİPAHİ

      Zimbra Sunucu Sistemi ile Birlikte Çalışma, Ö. ŞAHİNASLAN, E. BORANDAĞ, E. CAN, E. ŞAHİNASLAN

      Smtp Protokolü ve Spam Mail Problemi, M. Erkan YÜKSEL, Şafak DURUKAN ODABAŞI

E

DNS

 

Başkan : Ethem DERMAN

      ".tr" Alan Adları ile İlgili Mevcut Uygulamalar ve Yeni Yasal Düzenlemeler, Banu ACARTÜRK, İrem SERT, Kadir ERDOĞAN, Emre SEZGİNER

F

Eğitim Semineri

      LDAP ile Kimlik Yönetimi

Necdet YÜCEL, Mete BİLGİN

G

Hesaplama ve Yazılım

 

Başkan : Mustafa YILMAZ

      Paralel Hesaplama Eğitimi, H. Aşkın ERDEM, M. AKÇAY

      Sembolik Hesaplamalar İçin Mathematica, Ali FİLİZ

      Mezun Takibi İçin CRM Uygulaması: Alumni CRM, Bora UZUN, Ünsal YAVUZ

      Genişband Gezgin Haberleşmede Yeni Nesil Uygulamalar: 3G-4G, Erdem Demircioğlu, S. Taha İmeci

H

İnşaat Bilişimi I

 

Başkan : Erdal İRTEM

      Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi İçin Bir Biigisayar Programı Geliştirilmesi, Mahmud Sami DÖVEN, Burak KAYMAK, Mehmet Tevfik BAYER

      Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi, Mustafa Halûk SARAÇOĞLU, Yunus ÖZÇELİKÖRS

      Kafes Yapıların Rijidlik Matrislerinin Paralel Hesaplama ile Elde Edilmesi, Burak KAYMAK, Mahmud Sami DÖVEN, Mehmet Tevfik BAYER

      Katsayıları Özellikli Bant Matris Olan Denklem Takımlarının Çözümü İçin Bir Algoritma, Mustafa Halûk SARAÇOĞLU, Mehmet Tevfik BAYER

 


3.GÜN 12 ŞUBAT 2010, CUMA

II. OTURUM / 11:30-13:00

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

A

Firma Sunumları

 

Başkan : İ. Taner OKUMUŞ

      YÖNSİS

      Beyaz Bilgisayar: Kullanıcı Tarafı Güvenliği, Mehmet Fatih ZEYVELI

      Datasec

      Yıldız Bilgisayar

B

Çalışma Grubu

       ULAKBİM Bilgilendirme Toplantısı

Serkan ORCAN

C

Panel

 

Başkan : Metin SALT

      Regülasyon, İçerik ve Teknoloji Açısından IPTV

Metin SALT, Atıf ÜNALDI, Özkan SERİN, Cebrail TAŞKIN, Kerem RİZVANOĞLU

D

Üniversite Uygulamaları I

 

Başkan : Enis KARAARSLAN

      Ege Üniversitesi Sağlık Kurumlarının İnternet Kesintilerine Karşı Korunmasına Dair Bir Çalışma, Ali Murat ERGİN, Barış ÖNK, Nur AKTENER, Fikret İKİZ

      Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programı, Zeynep ALTAN

      Kampüs Ağlarında Bant Genişliği Yönetimi Önerileri, E. KARAARSLAN, V. FETAH, S. KETENCİ, G. AKIN

E

Teknik

 

Başkan : Rifat ÇÖLKESEN

      Yabancı Dilde Lisans Öğrenimi İçin Gerekli Sözcük Dağarcığı ve Hazırlık Sınıfı Çalışmalarının Tasarımı İçin Bir Gereksinim Analizi, Rıza Haluk KUL

      Pardus'un 64 Bit Mimarisine Port Edilmesi, Necdet YÜCEL, Meltem PARMAKSıZ, Mete BİLGİN, Metin AKDERE

      İnternet Tabanlı ve Çok Amaçlı Ev-ofis Güvenlik Sistemi Mimarisi, R. ÇÖLKESEN, M. SERÇE, B. ÖZÇELİK

F

Sosyal Ağlar I

 

Başkan : Merih Meriç AYKOL

      Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Ağların Kullanımı: Karşılaştırmalı Bir Kültürel Analiz, Gülüm ŞENER

      Web 2.0, Postmodern Toplum ve İletişimsel Demokrasi, Gökhan GÖKGÖZ

      İnternetteki Etkileşim Merkezi Sosyal Ağlar ve E-İş 2.0 Uygulamaları, Hakan GENÇ

      Kullanıcı Tarafından Geliştirilen İçerik, Meriç Merih AYKOL

G

Güvenlik ve Ters Kod Müh.

 

Başkan : Engür PİŞİRİCİ

      Güvenlik ve Kavramlar, R. Engür PİŞİRİCİ

      Ters Kod Mühendisliğine Giriş, R. Engür PİŞİRİCİ

H

İnşaat Bilişimi II

 

Başkan : Olcay ÇETİNER

       Binaların Deprem Performansına Dolgu Duvarların Etkisi, Erdal İRTEM

       Bina Tipi Yapılar İçin CAD Tabanlı Metraj Programı, Osman Murat KAYA, Osman AYTEKİN, Hakan KUŞAN, İlker ÖZDEMİR

       Yapı Yaklaşık Maliyeti ve Hakediş Hesaplamalarında Sunucu Tabanlı Uygulamalar: E-metraj Yazılımı, Osman Murat KAYA, Osman AYTEKİN, Hakan KUŞAN, İlker ÖZDEMIR

       4D ve 5D Bina Bilgi Yönetimi: Deneyimler ve Yenilikler, Barış LOSTUVALI

       Desert Dune Process and Dynamics, Levent YILMAZ

       Uydu Kentlerin Tasarımı İçin Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi, Rıza Haluk KUL

 


3.GÜN 12 ŞUBAT 2010, CUMA

III. OTURUM / 14:00-15:30

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

A

Firma Sunumları

 

Başkan : İ. Taner OKUMUŞ

      Bekdata

      Sonicwall

      HP: HP Veri Depolama Ürünleri ile Sınırları

B

Firma Sunumları

 

Başkan : Mutlu YALI

       Trend Micro: Smart Protection Network; Enterprise Security Suites; Deep Security

C

E-devlet E-ticaret

 

Başkan : Rıza AYHAN

       Belediye Kablosuz (Wi-Fi, Wi-Max, LTE) İnternet Ağları, Mustafa ÇORUH

       Anadolu Liselerine Öğretmen Atama İşleminin Nesneye Yönelimli Veritabanı Programlama Kullanılarak Gerçekleştirilmesi, Haydar TUNA, Ayhan ERDEM

       Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi İçin RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması, A. ÖZPINAR, E. KAZASKER, Ö. ÖZ

       Avrupa Birliği Bilgi Politikası, Aynur AYDIN

D

Üniversite

Uygulamaları III

 

Başkan : Hakan TÜZÜN

       Üniversite Öğrenci İşleri Bilgi Sistemlerinin Tasarımında, Yazılımında ve Hayata Geçirilmesinde Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Hüseyin Özkan ERDEM

       Erasmus Online Başvuru ve Yönetim Sistemi: E-rasmus, Eser SAHİLLİOĞLU

       Üniversite Hayatında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve TBD, Baran GÜNTAN, Ali YAMUÇ

       3- Boyutlu Sanal Üniversite Oryantasyon Ortamının Geliştirilmesi, Hakan TÜZÜN, Fatih ÖZDİNÇ

E

Dil Bilimi

 

Başkan : İzzet PEMBECİ

       Metin İçerikli Türkçe Dokümanların Sınıflandırılması, Rıfat AŞLIYAN, Korhan GÜNEL

       Tümevarımlı Mantık Programlama ile Türkçe İçin Kelime Anlamı Belirginleştirme Uygulaması, Özlem AYDIN, Yılmaz KILIÇASLAN

       Uygurcada Biçimbilimsel Belirsizlik, Murat ORHUN, A. Cüneyd TANTUĞ, Eşref ADALI

       Türkçe İçin Genişletilebilir Sıklık Analiz Programı, Melek OKTAY, Atakan KURT, Mehmet KARA

       Bilgiye Erişim Sistemlerinde Veri Arama ve Eşleştirme, Ö. C. TURNA, M. E. YÜKSEL, M. A. ERTÜRK

F

Sosyal Ağlar II

 

Başkan : Meriç AYKOL

       Comparison of Facebook with its Competitors, Candan SUDA, İlay TAÇYILDIZ

       Probing Cognitive Biases in Virtual Worlds: Second Life Case Study, Zeynep KAYA, Temmuz GÜRBÜZ

       Sosyal Ağlar ve Profil Yönetimine Etkileri, Okan BURSA, Murat Osman ÜNALIR

G

Oyun

 

Başkan : Ahmet BAYTAK

       Tag A Tune'un Oyuncu Üzerindeki Etkileri, Feyza Seda YILMAZ

       Çocukların Oyun Dizayn Ederek Sağlıklı Beslenme İlgili Tercihlerinde Söz Sahibi Yapmak, Ahmet BAYTAK

H

İnşaat Bilişimi III

 

Başkan : Osman AYTEKİN

       Mimari Tasarım Eğitiminde Bilgi Teknolojilerin Kullanımı ve Etkileri, M. T. YILDIRIM, Nurgül İNAN, Arzu Özen YAVUZ

       Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme ve Örnekler, Olcay ÇETINER

       Tarihi Doku, Kent Planlama, Yapım Teknikleri ile Bir Kent Bilgi Sistemi Modeli ve 1995ten Bu Yana Tarihi Bölge İstanbul-Kumkapı Örneği, Olcay ÇETİNER, Berna DİKÇINAR SEL

       İnşaat Sektörü'ndeki Firmalarda E-ticaret Yaklaşımı, Şura ARSLAN, İrem DEMIR, Mehmet Soner MUMOĞULLARINDA, Ezgi GÖKHAN, Ümit IŞIKDAĞ

 


3.GÜN 12 ŞUBAT 2010, CUMA

IV. OTURUM / 16:00-18:00

Salon

Oturum Başlığı

Bildiriler/Sunumlar

A

Firma Sunumları

 

Başkan : Taner OKUMUŞ

       SERVUS

       BİLTAM

       HP: Slot-HP Entegre Paylaşımlı Hizmet Altyapısı, Cloud Computing ve Blade Matrix

B

Tıp Bilişimi

 

Başkan : Bilal AK

       Kan Damarı Genişliği Değişiminin Ölçülmesinde Medikal Görüntü İşlemenin Uygulanması, İ. KAHRAMAN, V. BAYRAM, E. ERCAN, B. KIRILMAZ

       Diş hekimliği Fakültesinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümü, Önder GÖÇER, Sevinç GÜLSEÇEN, Tamer L. ERDEM

       Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Bir Durum Değerlendirmesi ve Yaklaşım Önerisi, E. ÜNALIR, M. O. ÜNALIR, H. ŞENGONCA, F. VARDAR

       3G Teknolojisi Perspektifinden Taşınabilir Ultrason Görüntüleme, Aybike ŞİMŞEK, Gamze OKTAY, Hasan Şakir BİLGE

       Dermatolojide Tanı Belirlemeye Yardımcı Uzman Sistem Gerçekleştirimi, Evren SEZGIN, Şahin AKBUNAR

C

E-Devlet

 

Başkan : Yüksel SAMAST

       Türkiyede B2B E-ticaret Uygulaması: Politika Oluşturma Sürecine Katkı, Zafer KIYAN

       Bazı Kamu Kurumlarında Elektronik İmza Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar: Eminönü Belediyesi Örneği, Kevser ŞAHİNBAŞ, Özlem GÜZELYAZICI

       Üniversitelerde Bilgi Okuryazarlığı Programı: Hübo Örneği, Orçun MADRAN, Umut AL, Serap KURBANOĞLU

       Kayıtlı Elektronik Posta (kep) Sistemi, Yüksel SAMAST

D

Üniversite

Uygulamaları IV

 

Başkan : Abdullah BAYKAL

       Üniversitelerin Bilimsel Altyapı Bilgi Sistemi, Yahya DEMIRCAN

       Akademik Bölümler İçin Öğretim Elemanı, Akademik Faaliyet ve Ders İçerikleri Veritabanı Yönetimi, Selim DOĞAN

       Adıyaman Üniversitesi İnternet Kullanım Politikası, Bülent ŞENER, İlker KESKİN, Leman LEVENTOĞLU ÖZHAN

       Açık Kaynak Kodlu Bilgisayar Envanteri ve Arıza Kayıt/Takip Sistemi GLP, M. Fatih ULUÇAM

       Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Talep Takip Sistemi, Abdullah BAYKAL, Cengiz COŞKUN

        

E

Algoritma II

 

Başkan : Ethem DERMAN

       Bir Aluminyum Kütle İçerisinde İlerleyen Gamma Işınlarının Yutulma Simülasyonu, Oğuz AKPOLAT

       İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması, Salih KURNAZ, Özge KART

       Çok Etmenli Sistemlerde Yük Dengeleme ve Yük Paylaşımı, İlksen ÖZCAN, Şebnem BORA

       SPN Şifreleme Algoritmasının Doğrusal Kriptanalizi, Onur KILINÇÇEKER, Cihat ÇETİNKAYA

F

Eğitim Semineri

       DNS/Mailman

Devrim GÜNDÜZ

G

MYO Bilişim Eğitimi

 

Başkan : Hakan TÜZÜN

       Meslek Liselerinde Mesleki Eğitimin Açık Kaynak Yazılımların Kullanılarak Desteklenmesi, M. DÜGENCİ, A. N. ÖZALP

       ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı, Özgür AKKOYUN, Ahmet KAYA

       Eğitim Amaçlı Debian Web, Ftp ve Veritabanı Sunucusu Yönetimi, Halil İbrahim ÇAKIR, Sevcan AYTEKİN, M AKÇAY

       Mobil Öğrenmede Podcasting, Sevinç GÜLSEÇEN, Fatih GÜRSUL, Betül BAYRAKDAR, Sevgi ÇILENGIR

H

İnşaat Bilişimi IV

 

Başkan : Ümit IŞIKDAĞ

       Geoteknik Rapor Hazırlanmasında MS Excel Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması, Burak YEŞIL, Devrim ALKAYA

       Excel VBA İle Ankrajlı ve Ankrajsız İksa Yapısı Tasarımı, Devrim ALKAYA

       Bina Türü Yapıların İnşaat Sürecinde İletişim Desenleri, Nazlı UĞUR, Erdal İRTEM, Ümit IŞIKDAĞ

       Veritabanı Kullanarak Sonlu Elemanlar Yöntemi için Mesh Oluşturma, E. YILMAZ, K. KAYSEROGLU, T. KARAGÜLER

       Nüfus Tahmin Metotlarının ve Gelecekteki Su İhtiyacı Hesaplarının Programlanması: Bir Uygulama, Ş. BİLGİÇ, H.B. BARUT, A. ER, G. YÜCETÜRK