Uygulama Güvenliği

Katılması Gereken Kişiler

Uygulama geliştiricileri ve denetleyicileri

Ana Konular

Güvenli Uygulama Geliştirme Metodolojileri

Uygulama Güvenliği: Genel Konular

Uygulama Güvenliği: Web Tabanlı Uygulamalar

Uygulama Güvenliği: İstemci & Sunucu Uygulamaları

Eğitimin Süresi

3 gün

2