Akademik Bilişim 2011
2-4 Şubat 2010
İnönü Üniversitesi
Malatya


Konferansın Ana KonularI: