Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:AKADEMİK YAYIN BAŞARISININ SIFIR DEĞER AĞIRLIKLI REGRESYON YÖNTEMLER KULLANILARAK MODELLENMESİ
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: YILMAZ KAYA
Kurum: Siirt Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ykaya72__at__hotmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: ABDULLAH YEŞİLOVA
Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: yesilova__at__yyu.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: İSMAİL ÇETİNKAYA
Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ismailcetinkaya__at__yyu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Sıfır Yayılımı, Hurdle Modeller, Veri Madenciliği
Özet:Sayıma dayalı olarak elde edilen verilerin beklenenden fazla sıfır değerine sahip olabilirler. Bu tip verilerin analizinde sıfır değerlerini dikkate alan regresyon yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Hurdle modeller sıfır değer ağırlıklı verilerin analizinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada akademik yayın başarısı Hurdle regresyon yöntemleri ile incelenmiştir. Hurdle modelin geçiş aşamasında logit, probit, complementary log log ve couchit bağlantı (link) fonksiyonları denenmiş en uygun bağlantı fonksiyonu couchit olarak tesbit edilmiştir. Ayrıca Hurdle modelin hem geçiş aşamasında hem de olay aşamasında personelin çalışma yılı, personelin ünvanı, bir önceki yılda yaptıkları çalışma sayıları, ve medeni durumu akademik başarı üzerinde etkili değişkenler olarak tespit edilmiştir.
Konu(lar):Veri Madenciliği
Dosya:10.doc