Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Kütüphanelerde Yeni Arama Yöntemi: Tüm Kaynaklarda Arama “Discovery Services”
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Hatice Işık
Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar
Ülke: Turkey
E-Posta: haticey__at__bilgi.edu.tr

Anahtar Kelimeler:e-kütüphanecilik, Tüm kaynaklarda arama, Discovery services, Bütünleşik arama, Arama yöntemleri
Özet:Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler; bilginin bulunduğu formatta ve bilgiyi arama yöntemlerinde değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişim, kütüphane kullanıcılarının, bilgi kaynağını arama davranışlarını da etkilemektedir. Kütüphaneler bu değişimi yönetmek ve kullanıcı taleplerini daha etkin bir biçimde karşılamak için “Discovery services” sistemlerini kullanmaktadırlar. Bu çalışmada; basılı ve elektronik ortamda bulunan bilgi kaynaklarını aramada tüm kaynaklarda aramanın önemi, eski yöntemlerle arama ile “Discovery Services” aramanın karşılaştırması yapılacaktır.
Konu(lar):E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama