Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Tanıtım Aracı Olarak İnternetin Yönetişim Bağlamında STK’larda Kullanımı
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: N. Mert Batu
Kurum: Akdeniz üniversitesi İletişim Fakültesi
Ülke: Turkey
E-Posta: nmbatu__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:İnternet, yönetişim, STK, Tanıtım
Özet:Tanıtım Aracı Olarak İnternetin Yönetişim Bağlamında STK’larda Kullanımı Örgütsel kültürle ilgili olarak örgüt içinde yaşanan önemli sorunlardan biri iç demokrasi sorunudur. Tüm sivil toplum örgütleri demokrasinin gerekliliğini savundukları ve kendi demokratik isleyişlerini örnek olarak gösterdikleri halde, pek çok durumda sivil toplum örgütlerinin üyelerini, gönüllülerini ve genel olarak hedef gruplarını yönetim ve karar alma süreçlerine katılmaya teşvik edecek ve bunu sağlayacak demokratik mekanizmalara ve kanallara sahip olmadıklar da bir gerçektir. Oysa bir yandan sivil toplum örgütleri kendileri karar süreçlerine daha fazla katılmak ve ülke meselelerinde sözlerinin dinlenmesini de beklemektedirler. Sivil toplum örgütlerinin karşılıklı sorumlulukla tanımlanan bir örgütsel kültür temelinde üyeler, gönüllüler, uzmanlar, profesyoneller ve hedef gruplar için demokratik, açık ve seffaf katılım mekanizmaları, kanalları ve yöntemleri geliştirmeleri gerekmektedir. Yönetişimin üç önemli unsurundan biri olan sivil toplum örgütleri, yönetişim ilkelerinden, katılımcılığın, hesap verebilirliğin, açıklık ve seffaflığın hayata geçirilmesi ve yönetişimin nitelik itibarıyla sahip olduğu yöneten yönetilen iletişimini gerçekleştirebilmesi anlamında en önemli ve ciddi katkıyı sağlayabilecek bir unsurudur. Gerek devletle, toplumla ve diğer sivil toplum örgütleriyle ilişkilerde, gerekse kendi örgütsel kültürüne ilişkin bazı sorunların giderilmesiyle daha etkin rol oynayabileceklerdir. Bu bağlamda STK’lar kendilerini ilgili çevrelerine daha iyi anlatabilmeleri için internet ortamını çok daha aktif kullanmalıdır. Internet ortamını aktif kullanırkende internet sayfalarının taşıması gereken özelliklerinide bünyesinde barındırması gerekmektedir. Bu özellikler Kent’in de ifade ettiği gibi, web sayfası hazırlanırken üç temel testten geçirilmesi gerekmektedir. Bu testler; interaktiflik veya geri bildirim halkaları, devam eden servislerin provizyonu ve son olarakta kolay kullanım gelmektedir (Kent, 1998-1999: 31-33). Web sayfalarının bu üç özelliğe ilave olarak sahip olması gereken diğer özellikler şu şekildedir. • Web sayfası en fazla sekiz saniye içinde açılmalıdır. • Web sayfası içeriğinde metin ve grafik dengesi sağlanmalıdır. • Web sayfası açılışında gereksiz soru formlarını içeren engeller olmamalıdır. • Web sayfası güncellemeleri yapılmalıdır. • Web sayfasında ziyaretcilerin yüklemeler yapabilecekleri bilgiler olmalıdır. • Web sayfası içeriğinde olan linkler çalışır durumda olmalıdır. • Web sayfasını interaktif kılan özelliklerin sayfada yer alması gerekmektedir. • Web sayfasında şirketin iletişim bilgileri olmalıdır. • Web sayfasında şirket hakkında bilgiler içeren linkler olmalıdır. • Web sayfasında kurum kimliğini oluşturan bilgiler, misyon, vizyon ve görseller yer almalıdır. • Web sayfasında medya çalışanlarıyla iletişim sağlamayı kolaylaştıracak basın bültenleri, faaliyet raporları, fotoğraflar ve etkinlik takvimiyle bu unsurların arşivleri bulundurulmalıdır. • Web sayfasında şirketin yayınlamış olduğu dergi ve gazetelerin e-dergi ve e-gazetesi yer almalıdır. • Web sayfasında şirketin yapacağı etkinliklerin afiş ve broşürleri yer almalıdır. Bu çerçevede çalışmanın amacı STK’ların web sayfalarına erişebilirlik, sayfaların genel görünümü, sayfaların kullanım kolaylıklarını içeren biçimsel özellikler irdelenerek, kurumsal kimliklerini tanıtmaya yönelik web sayfalarını nasıl kullandıklarını tespit etmektir. Ayrıca şirketlerin web sayfalarının durum tespitinin yapılması sonrasında web sayfalarının etkin kullanımına yönelik ve hedef kitlelerine kendilerini daha iyi nasıl aktarırlar noktasında kolaylıklardan söz etmek gelmektedir. Araştırmada yargısal örneklem yöntemiyle şeçilen STK’lar daha önceki tanıtım çalışmalarından dolayı bilinirlikleri yüksek olması ve geniş hedef kitlelere seslenebilmelerinde dolayı da bu çalışmaya dahil olmuşlardır. Çalışmanın bu aşamasında seçilen STK’ların web sayfalarının incelenmesinde; Esrock ile Leitchy, Kamat, Gürcan, Kaplan’ın kullandığı web sayfalarının taşıması gereken özelliklerine ilişkin veriler sorgulanmıştır (Esrock ve Leitchy, 2000: 332; Kamat, 2002:35-38; Gürcan, 2003: 90-99). Bu sorgulamalara ilave olarak yönetişim için gerekli olan unusurlarında yer alan bir inceleme gerçekleştirilecektir.
Konu(lar):İnternet Yönetişimi ve STK'lar
Dosya:103.doc