Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Bilgisayar Destekli Sınav Sistemi Tasarımı ve Uygulaması: SınavYap
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Kamil ÖZCAN
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey
E-Posta: kamilozcan__at__mehmetakif.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Gökhan TURAN
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey
E-Posta: gokhanturan__at__mehmetakif.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Bilgisayar Destekli Sınav, Sınav Yap, Sınav Otomasyonu, Veri Tabanı, Online Değerlendirme, Bilgisayarlı Test, Elektronik Test, Bilgisayar Uyarlamalı Test.
Özet:Bu çalışmada bilgisayar destekli olarak tasarlanan ve uygulanan “SınavYap” yazılımı anlatılmaktadır. “SınavYap” yazılımı bilgisayar tabanlı sınav yaparak öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçme işlemini gerçekleştirmektedir. Tasarlanan bu yazılımda mevcut yerel ağ üzerinde çalışması, eş zamanlı olarak sınav esnasında öğrencilerin durumlarının takip edilebilmesi ve sonuçları Excel formatına aktarabilmesi amaçlanmıştır. Yazılımın birçok denemesi yapıldıktan sonra Gölhisar Meslek Yüksekokulu’nda çoktan seçmeli (test) sınavlarında uygulamaya konulmuştur. Bu yazılım ile öğretim elemanının çok zamanını alan sınav uygulama ve değerlendirme işlemlerinin otomatik olarak yapılmasını sağlayarak, eğiticinin sınav okuma ve değerlendirme gibi zaman alıcı işleri yapmak yerine eğitimdeki sorunları saptayarak düzeltmesi ve eğitim-öğretim sürecinin iyileştirmesine katkılar sağlanır.
Konu(lar):Yazılım Mühendisliği, Sistem ve Ağ Yönetimi, Veri Tabanı ve Yönetimi, Eğitim Teknolojileri, Temel Bilişim Eğitimi
Dosya:105.pdf