Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Yazılımlar Arası Kullanıcı Bilgi Entegrasyonu
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Önder ŞAHİNASLAN
Kurum: Bilişim Bölüm Başkanlığı,Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Ülke: Turkey
E-Posta: onder__at__maltepe.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Emin BORANDAĞ
Kurum: Bilişim Bölüm Başkanlığı,Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Ülke: Turkey
E-Posta: eminb__at__maltepe.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Yazılım Geliştirme, Yazılım Proje Yönetimi, Açık Kaynak, Sistem Entegrasyonu
Özet:İşletmelerde iş yönetimi ve takibi için farklı veritabanına sahip ayrı diller de oluşturulmuş yazılımlar kullanılabilmektedir. Yazılım projelerindeki süreçlerin uygulanması sonucunda elde edilen verilerin diğer yazılım uygulamalarında etkin şekilde kullanılması oldukça verimi artırabilmektedir. Bir kurumun da farklı birimler tarafından programlara veri girişi yapılırken burada oluşan veriler ortak bir havuz sistemi ile yönetilebilmelidir. Bu şekilde sistem içerisine girilen bilginin; kim tarafından girildiği bilgisi tutularak yönetilebilir yetkilerle takibinin yapılması ve gereksiz tekrarların olmaması sağlanılmalıdır. Havuzda oluşan ortak içerikli bilgilerin birbirleri ile senkronizasyonu sağlanarak, açık ve kapalı yazılım sistemleri tarafından etkin olarak kullanılabilmelidir.Yukarıda belirtilen amaca uygun olarak, gerçekleştirilen örnek üniversite uygulaması ile öğrenci işleri, muhasebe, personel, kütüphane dokümantasyon yazılımları, linux temelli sunucu hizmet uygulamaları (e-posta, web, ftp, vpn) sistemlerinin eşgüdümlü ortak bir çatı altında çalışması anlatılmaktadır.
Konu(lar):Yazılım Geliştirme Ortamları, Sistem ve Ağ Yönetimi, Web Servisleri, Internet Servislerinin Çalıştırılmas
Dosya:112.doc