Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARDAKİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM HAYATLARI BOYUNCA BİLGİSAYAR ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN VE BİLGİSAYAR OKURYAZARLIKLARININ İNCELENMESİ
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Serkan DİNÇER
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: dincerserkan__at__cu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Bilgisayar Okuryazarlığı, Bilgisayar Ders İçeriği
Özet:Teknolojinin ilerlemesi ile okuryazarlık kavramı sadece bireyin okuma-yazma becerisi ya da temel yazılı metinleri çözümleyebilme becerisi olarak tanımlanmasından çıkmış, bireyin farklı alanlardaki becerisi olarak da tanımlanmaya başlanmıştır. Günümüzde bu okuryazarlık tanımlamalarında öne çıkan noktalarından bir tanesi de bilgisayar okuryazarlığıdır. Bireyin bilgiye en kolay ve en hızlı ulaşma yollarından biri olan bilgisayar okuryazarlığı hakkında ülkemizde sevindirici gelişmeler olmasına rağmen, bireylerin bilgisayar okuryazarlığı seviyeleri hala olması gerekenden daha düşük seviyelerdedir. Bilgisayar okuryazarlığının ve kullanım becerisinin etkili bir şekilde artması için bireylere öğrenim hayatları boyunca bilgisayar dersleri verilmekte ve bunları öğrenim ve meslek hayatlarında kullanmaları istenmektedir. Bilgiyi bireylere ilk aşamalardan birinde sunan öğretmenlerin, bilgisayar okuryazarlıklarının iyi olması öğrencilere sunacakları olanaklarla doğru orantılıdır. Bu nedenle öğretmen adaylarının bilgisayar okuryazarlık seviyelerinin hangi ölçüde olduğu, varsa sınırlılıklarının ne olduğu ve öğretmen adaylarının bilgisayar derslerinden beklentilerinin ne olduğunun tespiti önemlidir. Bu araştırma öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğrencilerin bilgisayar kullanım becerilerinin hangi düzeyde olduğunu, tüm öğrenim hayatları boyunca almış oldukları bilgisayar derslerinin durumlarını ve bu dersler hakkındaki görüşlerini incelemektedir.
Konu(lar):Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Eğitimin Yönetimi ve Bilişim, Temel Bilişim Eğitimi
Dosya:114.doc