Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:E-öğrenme Ortamlarında Sosyal Buradalığın Arttırılması İçin Kullanılabilecek İletişim Araçları
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Dilek Doğan
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: dilekdogan__at__hacettepe.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Duygu Duman
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: duyguduman__at__hacettepe.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: S.Sadi Seferoğlu
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: sadi__at__hacettepe.edu.tr

Anahtar Kelimeler:E- öğrenme, sosyal buradalık, sosyal iletişim araçları
Özet:Özet: Özellikle son yıllarda e–öğrenme ortamlarının yaygınlaşmaya başlaması ve bireylerin bu ortamlara olan taleplerinin artması bu ortamların sosyal etkileşim boyutunun niteliğinin artırılması gerektiği konusunu gündeme getirmiş bulunmaktadır. Çünkü e-öğrenme ortamlarına katılan bireylerin bu ortamlara yönelik tutumları, bu ortamlara duydukları güven, ortamda bulunan diğer bireylerle etkileşim düzeyleri, bireylerin kendilerini bu ortamlarda rahat hissetme durumlarını ve duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilme düzeylerini belirleyici olabilmektedir. e-Öğrenme ortamlarında bireyler zaman ve mekandan bağımsız olarak ve çoğunlukla hiçbir zaman yüz yüze karşılaşmadıkları bireylerle sanal olarak bir arada bulunmaktadırlar. Bu tür ortamlarda bireylerin birbirleriyle sohbet etmeleri ve oluşturulan ortak paylaşım alanlarını çeşitli amaçlarla kullanmaları gerekli olabilmektedir. Ancak bireylerin e-öğrenme ortamlarında sürece etkin olarak katılabilmelerinin katıldıkları etkinliklerden zevk alma derecesiyle doğru orantılı olduğu ileri sürülebilir. Bireyler katılmak zorunda oldukları etkinliklerden eğer zevk alıyorlarsa katılma konusunda gönüllü olacaklardır. Etkinliklere katılım durumu, ortamı kullanan bireylerin (genellikle öğrencilerin) bu ortamlarda var olma duygularını da belirleyici olacaktır. Yani ortama katılım düzeyleri onlarda var oldukları duygusunu geliştirecektir. Alanyazında var olma duygusu için kullanılan terimlerden birisi sosyal buradalıktır. Bu var olma duygusunun geliştirilmesi için çeşitli araçların kullanımı gerekebilmektedir. Bu çalışmada e-öğrenme ortamlarında sosyal buradalık kavramı bağlamında öğrenenlerin kullanabileceği sosyal iletişim araçları tanıtılmaya çalışılmaktadır. Abstract: During recent years e-learning platforms have become more and more available and have been widely used ever-increasingly. This widely use of e-learning environments has resulted as paying more attention to increasing the quality of social interaction dimension of it. It can be claimed that the way people feel and express their thoughts and feelings in e-learning environments depend on their attitudes towards this environment, their trust level and their interaction level. In e-learning environment, participants are working with other participants virtually, generally without being face to face with them. Participants in virtual environments may need to chat with other participants and may need to use some common tools. However, people’s participation level depends on how much they enjoy the activities they attend. In other words, if they enjoy of what they do, they would be more volunteer in being part of it. Therefore, it can be claimed that the interaction level of individuals’ could be an indicator for their presence level. This means, if people have higher interaction it would raise their level of presence. In the literature one of the concepts used to explain this feeling is social presence. In order to make sure that participants of an e-learning platform have higher social presence level, they need to use a number of different tools. This paper aims to introduce social communication tools which could be used by learners of e-learning environments.
Konu(lar):Yeni Internet teknolojileri , E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya:117.doc