Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Uzaktan Eğitimde Akreditasyon Uygulamaları
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Cengiz Hakan Aydın
Kurum: Anadolu University
Ülke: Turkey
E-Posta: chaydin__at__anadolu.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Serpil Koçdar
Kurum: Anadolu University
Ülke: Turkey
E-Posta: skocdar__at__anadolu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:uzaktan eğitim, akreditasyon
Özet:Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve bilgi toplumuna geçiş, birçok alanda kurumların yapısında hızlı değişimi ve yeniden yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Bu alanlardan biri de yükseköğretim olmuştur. Rekabet gücü yüksek ve güçlü bir ekonomi oluşturmak amacıyla bilgi toplumuna uygun insan gücü yetiştirmek, mezunlara daha fazla istihdam sağlayabilmek, mesleki eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek için Avrupa’da Lizbon (1997) ve Bologna (1999) Süreçleri başlatılmış; Avrupa Birliği ve çevresindeki ülkeler için ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA)’nın oluşturulması gündeme gelmiştir. Türkiye de bu sürece dahil olan ülkeler arasındadır. AYA kapsamında hedeflerden biri de yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon sistemlerini oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu bağlamda, kalite güvencesi ve akreditasyon sadece örgün eğitimde değil, uzaktan eğitim alanında da dünyada ve Avrupa'da yükseköğretim gündeminin ilk sıralarında yer alan konulardan biri olmuştur. Bu çalışmada, dünyada uzaktan yüksek eğitimde var olan akreditasyon uygulamaları tartışılacaktır. Öncelikle, eğitimde akreditasyon kavramına değinilecektir. Daha sonra, örgün eğitim ve uzaktan eğitim akreditasyonu arasındaki farklardan bahsedilecektir. Son olarak, dünyada uzaktan eğitim akreditasyonu ile ilgili uygulamalar tanıtılarak, Türkiye’de uzaktan yüksek eğitimde kurulacak bir akreditasyon sistemi için öneriler geliştirilecektir.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim