Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Kocaeli Üniversitesinde Elektronik Ders Oluşturma Altyapı Projesi (Örnek Uygulama: “Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi”)
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Serdar SOLAK
Kurum: Kocaeli University
Ülke: Turkey
E-Posta: serdars__at__kocaeli.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Uğur YILDIZ
Kurum: Kocaeli University
Ülke: Turkey
E-Posta: uguryildiz__at__kocaeli.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Umut ALTINIŞIK
Kurum: Kocaeli University
Ülke: Turkey
E-Posta: umuta__at__kocaeli.edu.tr

Yazar #4
Ad Soyad: Melih İNAL
Kurum: Kocaeli University
Ülke: Turkey
E-Posta: minal__at__kocaeli.edu.tr

Anahtar Kelimeler:E-Ders, Temel Bilgi Teknolojileri, Uzaktan Eğitim, Açık Ders
Özet:Elektronik Ders (E-Ders) materyalleri, öğrencilerin dersle ilgili kaynaklarını zenginleştirirken Öğretim Elemanlarına da verdikleri derslerin içeriklerini geliştirme olanağı sunmaktadır. Özellikle BOLOGNA süreci ile Üniversitemizde kazanılan yeni anlayış, öğrencilerimizin de ders seçme alternatiflerini arttırmak ve disiplinler arası ders seçimini kolaylaştırmak açısından büyük önem arz etmektedir. Bu durumda birçok bölümün ders içeriğinde bulunan ortak derslerin de E-Ders şeklinde hazırlanması ve gerektiğinde Uzaktan Eğitim yöntemleri (Çoklu Ortam Destekli: Senkron ve Asenkron Eğitim türleri) kullanılarak eğitimin sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu proje kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde E-Ders alt yapısının oluşturulması ve örnek bir dersin hazırlanması gerçekleştirilmektedir.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim, Açık Kaynak Ders Araçları
Dosya:120.pdf