Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanma Eğilimleri
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Nazlı Şen
Kurum: Beykent Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: naz_sen__at__hotmail.co.uk

Yazar #2
Ad Soyad: Volkan Ezcan
Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: volkan.ezcan__at__gmail.com

Yazar #3
Ad Soyad: Umit Isikdag
Kurum: Beykent Universitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: uisikdag__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:Sosyal Ağ,İnşaat,Bilişim
Özet:Çalışmada yapılan anketler ile İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin sosyal ağları kullanma sebep ve eğilimleri araştırılmış ve sonuçlar analiz edilerek sunulmuştur.
Konu(lar):İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri