Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜREÇ YÖNETİMİ
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: VOLKAN EZCAN
Kurum: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey
E-Posta: ezcan__at__itu.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: ÜMİT IŞIKDAĞ
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey
E-Posta: egetera__at__superonline.com

Yazar #3
Ad Soyad: MURAT KURUOĞLU
Kurum: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey

Anahtar Kelimeler:İNŞAAT YÖNETİMİ, SÜREÇ MODELLERİ
Özet:Kıt kaynakların verimli olarak kullanımının, ülkelerin gelişimde belirleyici unsur olduğu günümüzde, üretim süreçlerinin verimini arttırmaya yönelik çözümler en az yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi kadar önem taşımaktadır. İnşaat, Gayri Safi Milli Hasıla içerisinde sahip olduğu büyük pay ile ülkelerin gelişmesinde lokomotif sektör niteliği taşıyan bir sektördür. Bu sebeple, İnşaat Sektöründe üretim verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, üretim sektöründe yoğun olarak kullanılan süreç yönetimi uygulamaları, inşaat sektörüne adapte edilmeye çalışılmakta, inşaat sektörüne yönelik süreç modelleri geliştirerek, belirsizliklerin ve buna bağlı olarak performans kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada, İnşaat sektörüne yönelik olarak gerçekleştirilen, bilgi sistemi geliştirilmesi ve entegrasyonu için bir altyapı niteliği taşıyan, süreç modelleme uygulamaları ile ilgili, literatürde yer alan araştırmalar değerlendirilmiştir.
Konu(lar):İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri