Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Teknoloji-Zengin Bireysel Öğrenme Ortamlarının Fatih Projesindeki Yeri
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Tuğba Altan
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı
Ülke: Turkey
E-Posta: tugbaaltan__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Hakan Tüzün
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: htuzun__at__hacettepe.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamları, Fatih projesi
Özet:Bu oturumda teknoloji-zengin öğrenme ortamlarının Fatih Projesindeki (Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi) yeri bir ilköğretim okulunda uygulanan bir proje üzerinden tartışılacaktır. Ankara ilinin Elmadağ ilçesinde bir ilköğretim okulunda yapılan çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiş olup çalışmada 7. Sınıf öğrencilerinden oluşan 23 kişilik katılımcı grubu yer almıştır. İlköğretim okulunda bulunan 15+1 bilgisayarlık Bilişim Teknolojileri sınıfında yapılan uygulama halen devam etmektedir. Katılımcı grubuyla “Fen ve Teknoloji” dersi ile “Bilişim Teknolojileri” dersine entegre edilerek yapılan çalışmada Fen ve Teknoloji dersinin bir saatiyle Bilişim Teknolojileri ders saati birleştirilerek haftada 2 saat olmak üzere 7 haftadır uygulama yapılmakta olup 9 haftalık bir uygulama öngörülmektedir. Uygulama için Fen ve Teknoloji öğretmeni ile işbirliği yapılmış ve uygulama öncesi öğretmen eğitimi yapılmıştır. Uygulamada teknoloji-zengin öğrenme bir eğitsel oyun ortamı kullanılmaktadır. Katılımcılar Fen ve Teknoloji dersi, İnsan ve Çevre ünitesinde yer alan konuları teknoloji-zengin öğrenme ortamında öğrenmektedir. Bu ortamda öğrenciler ayrıca bir probleme çözüm yolları üretmek için hipotez oluşturup, hipotezlerini test edebilmektedir.
Konu(lar):Eğitim Teknolojileri
Dosya:126.doc