Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:FOTOÇAPRAZBAĞLI HEMA HİDROJELLERİN DİNAMİK ŞİŞME DAVRANIŞININ MODELLENMESİ
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Sinem Çağlar Odabaş
Kurum: Muğla Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: oakpolat__at__mu.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Gülçin Özevci
Kurum: Muğla Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: gozevci_gulcin__at__hotmail.com

Yazar #3
Ad Soyad: Banuay Coşkun
Kurum: Muğla Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: banu_simya___at__windowslive.com

Yazar #4
Ad Soyad: Fatma Ayhan
Kurum: Muğla Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: fayhan__at__mu.edu.tr

Yazar #5
Ad Soyad: Oğuz Akpolat
Kurum: Muğla Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: oakpolat__at__mu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:HEMA, Hidrojel, dinamik şişme, Matematik Modelleme, Simulasyon
Özet:Biyomedikal alanda kontrollü ilaç salım sistemleri olarak kullanılabilen hidrojeller yüksek su içerikleri, doğal dokulara benzeyen elastik özellikleri ve vücut sıvılarına karşı az ya da çok geçirgen olmalarından dolayı pratik uygulamalar için çok uygundurlar. Sunulan bu çalışmanın amacı da 2-hidroksietilmetakrilat (HEMA) hidrojellerin kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanılması amacı ile sentezlenen hidrojelin sıvı içerisindeki deneysel olarak incelenmiş olan şişme davranışının matematiksel olarak modellenmesi. Bu çerçevede şişme davranışını karakterize eden sıvının hidrojel ağa içerisindeki difüzyonun zamana bağlı olarak tanımlanması ve difüzyon katsayısının malzeme özelliklerine bağlı olarak değişimi incelenmiştir. Çalışmada, oluşturulan matematik modelin simulasyon sonuçları incelenmiş ve çözüm kabullerinden gelen sapmalar araştırılmıştır. Bu durumda, hem farklı difüzyon katsayısı değerleri hem de farklı kalınlık değerlerine karşı hidrojelin şişme miktarının denge değerine oranını veren denklemin çok karmaşık olan doğrudan çözümü yerine bu parametreleri kapsayan ampirik bir denklem önerisi yapılmıştır. Burada karşılaşılan matematik model, polimerlerin dinamik şişme özellikleri; çözücü absorbsiyon hızını, denge şişmesine yaklaşım hızını ve çözücü ilerleme hızını kontrol eden transport mekanizmasına dayanır ve dengeye yaklaşım hızı Fickian transport mekanizması olması durumunda, difüzyon katsayısı ile karakterize edilebilir.
Konu(lar):E-tarım, Tarımsal Bilişim, Eğitimin Yönetimi ve Bilişim, Eğitim Teknolojileri, Araştırma, İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar, Temel Bilişim Eğitimi
Dosya:128.doc