Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:E-ÖĞRENME VE UZAKTAN EĞİTİMDE AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Metin Kapıdere
Kurum: İnönü üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı
Ülke: Turkey
E-Posta: metinka06__at__hotmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: İnci Dürdane Kurt
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı-Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Ülke: Turkey
E-Posta: idkurt__at__hotmail.com

Yazar #3
Ad Soyad: Mahinur Altıparmak
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı-Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Ülke: Turkey
E-Posta: mahinuraltiparmakk__at__hotmail.com

Anahtar Kelimeler:e-öğrenme,uzaktan eğitim,açık kaynak kodlu eğitim yönetimi sistemleri
Özet:Bulunduğumuz çağda sayı olarak oldukça fazla açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi olmakla birlikte “tüm ihtiyaçlara cevap verebilen” tek bir çözüm mevcut değildir. Amaca uygun olarak seçilen öğrenim yönetim sistemleri genel özellikleri ile incelenmeli, birbirleri ile karşılaştırılmalı ve uygulamayı kullanacak kurumun ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek ÖYS seçilmelidir. Ancak, ÖYS sistemlerinin seçim konusu halen tartışmaya açıktır. Sağlıklı bir seçim için durum analizi iyi yapılmalı, doğru e-Öğrenme stratejisi belirlenmeli ve ihtiyaçlar ayrıntılı bir şekilde tespit edilmelidir.Bu yüzden ihtiyaçlar belirlenirken tüm parametreler göz önünde bulundurulmalı ve ihtiyaçlar önem sırasına konulmalıdır.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim, Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye, Eğitimin Yönetimi ve Bilişim, Eğitim Teknolojileri
Dosya:129.doc