Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Cbs Entegre Saha Projesi ve Maliyet Takibi Uygulaması.
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: CEM UTAN
Kurum: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey
E-Posta: cem.utan__at__turktelekom.com.tr

Anahtar Kelimeler:ERP, CBS, entegrasyon
Özet:Coğrafi Bilgi Sistemi georeferanslanmış veriyi ele almaya yarayan dört yeteneğin birleşiminden oluşan bilgisayar tabanlı bir sistemdir. Bunlar: 1-girdi;2-veri yönetimi;3-manipülasyon ve analiz;4-çıktı; [1]. Bu tanıma göre coğrafi bilgi sistemi geniş bir alan olup girdilerin ve çıktıların yönetildiği ERP gibi diğer yönetim sistemleriyle benzerlikler göstermektedir. ERP sistemleri iç ve dış kaynakların yönetildiği bilgisayar tabanlı bir entegre bir uygulamadır. Amacı organizasyonların sınırları içersinde bilginin iletilmesini ve iş süreçlerinin akışını sağlamak ve dış paydaşlarla olan bağlantıları yöneten sistemdir [2]. Bu iki tanım bize birbiriyle eş güdümlü çalışabilecek iki teknolojinin var olduğunu göstermektedir. Birçok bilgi sistemi ve kurumsal kaynak planlama uygulamaları günümüzde organizasyonların farklı birimlerinde değişik teknolojilerle yürütülmektedir. Ancak hiç biri 2 sistemi bir arada kullanma yöntemini benimsememiştir. Yapılan uygulamada diğerlerinden farklı olarak iki sistemin bir arada efektif olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Böylelikle georefereanslı bir verinin nasıl kurumsal iş sürecine dâhil edildiği ve otomatik maliyet çıktılarının nasıl üretebildiği gösterilmektedir.
Konu(lar):Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Dosya:13.pdf