Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlilik Durumları Açısından İncelenmesi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Halil Kayaduman
Kurum: Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: halilkayaduman__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Mustafa Sırakaya
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı Kurancılı İlköğretim Okulu
Ülke: Turkey
E-Posta: mustafasirakaya__at__gmail.com

Yazar #3
Ad Soyad: Süleyman Sadi Seferoğlu
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: sadi.seferoglu__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:FATİH projesi, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi, öğretmen yeterlilikleri, öğretmenlerin BİT kullanımı
Özet:Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da yeni arayışlar ve gelişmeler yaşanmaktadır. 2010 Yılının Kasım ayında, sınıflarda teknolojinin etkin kullanımıyla öğrenci başarısını artırma amacını güden Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) isimli bir proje kamuoyuna açıklanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının Ulaştırma Bakanlığıyla işbirliği yaparak uygulamaya koymayı planladığı bu projenin 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. FATİH Projesinin kendisinden beklenen başarıyı sağlaması toplum için çok önemlidir. Bu nedenle birçok açıdan değerlendirilmesinin gerekli olduğu ileri sürülebilir. Ancak bunlardan belki de en önemlisi projenin okullardaki uygulayıcılar yani öğretmenler açısından ele alınmasıdır. Başka bir ifadeyle, projenin merkezinde yer alan uygulayıcıların projenin gerektirdiği temel bilgi ve becerilere ne derece sahip olduklarının incelenmesi gerekir. Bu bağlamda öğretmenlerin durumunun incelendiği çalışmalara bakıldığında öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma konusunda ciddi eksikliklerinin olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin araştırma bulgularına göre bazı öğretmenlerin nadiren bilgisayar kullandıkları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada öğretmen yeterlilikleri ve öğretmenlerin sınıflarda bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanımı hakkındaki mevcut durum ışığında FATİH Projesinin uygulanabilirliği tartışılmaktadır.
Konu(lar):Eğitimin Yönetimi ve Bilişim, Eğitim Teknolojileri
Dosya:136.doc