Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:R ile Görsel Veri Madenciliği
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Elif Özge Özdamar
Kurum: Mimar Sinan G. S. Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: elige.ar__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:R, Görsel Veri Madenciliği, Görselleştirme,
Özet:Veri madenciliğinin en uzun süren aşaması, veriyi temizleme, tanımlama, düzenleme ve veri keşfi gibi ön işlemlerle geçen ilk aşamasıdır. Bu süreç içinde; görselleştirme tekniklerinin kullanımı çoğunlukla ihmal edilmekte, ya da oldukça basit düzeyde kalmaktadır. Veri madenciliği programlarının grafik oluşturma yönünden zayıf kalması, bu savı desteklemektedir. Özellikle büyük boyutlu verilerde klasik görselleştirme teknikleri ile istenilen sonuçlara ulaşılamaması, bu tekniklerin farklı disiplinler tarafından geliştirilmesine neden olmuştur. Bu noktada ortaya çıkan görsel veri keşfi, ya da görsel veri madenciliği kavramı programlardaki yetersizlikler yüzünden analiz süreçlerine dahil edilemediğinden, az sayıda araştırmacı/uygulayıcı tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışma, açık kaynak programlama dili olan R’ın görsel veri madenciliğinde kullanımını araştırarak, hem bu kavramı daha bilinir kılmak, hem de R’ı görsel veri keşfi için uygun bir seçenek olduğununun tartışılmasını amaçlamaktadır.
Konu(lar):Veri Madenciliği